Nieuw landgoed Steenbergen

De Breede Weel

In de uitgestrekte kleipolders van West-Brabant wordt een nieuw landgoed aangelegd met daarin vijf landhuizen. Om opgewassen te zijn tegen de enorme schaal van de leegte van de buitenwereld, maakt het nieuwe landgoed, dat wij ontwierpen, zich zo groot en sterk mogelijk naar buiten, om daarmee naar binnen toe ruimte te maken voor een binnenwereld met intimiteit en geborgenheid.

Locatie

Steenbergen, Noord-Brabant

Opdrachtgever

Terra Beheer BV

Partners

Buiting Bosadvies

Oppervlakte

25 ha

Ontwerpjaar

2007-2009

Binnen de grenzen van het nieuwe landgoed wordt een nieuw parklandschap aangelegd, waarin de voor landgoederen zo kenmerkende spanning wordt opgezocht tussen cultuur en natuur. Inheemse bossoorten contrasteren met exoten, en landschappelijke lijnen contrasteren met een geënsceneerde wandeling over het nieuwe dijkje en de vervreemdende eilanden.

image-part
image-part

Naar de buitenwereld manifesteert het nieuwe landgoed zich als een bosmassa, die de schaal van de polder opzoekt. De binnenwereld bestaat uit landbouwgronden met daarin twee verhoogd liggende eilanden, de een beplant met ceders, de ander met rode beuken. Ze zijn vanaf de randen bereikbaar met een paadje. De eilanden zijn vanuit de omgeving zichtbaar door de vensters. De binnenruimte wordt omzoomd met een dijkje beplant met walnotenbomen. De vensters variëren in breedte en lengte, en bestaan uit waterpartijen en bloemrijke, natte graslanden.

In de bosrand worden vensters uitgespaard die mensen aan de buitenkant een glimp laat opvangen van de bijzondere binnenwereld, en mensen aan de binnenkant af en toe uitzicht biedt op het weidse landschap in de omgeving.

image-total

Ondanks het feit dat er vijf eigenaren zullen zijn, manifesteert het ontwerp zich als één herkenbaar element. Aan de westkant liggen twee grote landgoedkavels met de landhuizen op de kop van een venster. De woningen staan voor de helft in het water, als een nietje tussen land en water. Aan de noordoostkant liggen drie kleinere kavels gekoppeld aan één venster en een waterpartij. Ze hebben een gezamenlijke ontsluiting.

Gerelateerde projecten

Inrichtingsplan openbare ruimte Barendrecht De Stationstuinen

Verdichting en vergroening: Transformatie Hembrugterrein

Groenplan Groningen

Masterplan Op Stoom Goor

Waterfront en Kade 05 Harderwijk

Nieuw landgoed Verboom

Een royale laan als groene entree voor Amstelveen

Intieme binnenplaats Lindehof Utrecht

Verrassende binnenwereld woonblok Leeuweplaats Utrecht

Visie Leeuwesteyn Noord - Utrecht

Landschappelijk raamwerk Westflank Haarlemmermeer

Stedenbouwkundig plan Heiloo Zandzoom met landschappelijke vensters

Herinrichting Eibergsestraat Haaksbergen

Structuurvisie Haaksbergen 2030

Masterplan en VO Wieringerrandmeer

Ruimtelijke bouwstenen Vallei en Heuvelrug

Natuur terug de woonwijk in: Haarlem Italiëlaan

Het Aarplein Alphen ad Rijn: ontwerp voor woningen en functioneel plein

Entree van Ugchelen

Stedenbouwkundig plan Hengelose Es-Noord zorgt voor verbinding park en stad

Landschappelijke inpassing ontwikkelingen Losser Oldenzaal

Structuurvisie Wijdemeren

Nieuw landgoed De Wilddobbe

Mill Zuid Ruimtelijke Verkenning

’t Kavelt in Mill: wonen in een arboretum

Nieuw dorp Dantumadeel

Dorps wonen aan Limmense linten

Stadsboulevard Assen

Heiloo Zuiderloo

Dorpsuitbreiding Buurse

Nijverdal aan de Regge

Ruimtelijke visie en landschapsontwikkelingsplan Bloemendalerpolder / Weespersluis

Structuurvisie en herinrichting openbare ruimte Keldonk

Ontwikkelingsvisie en herinrichting openbare ruimte Zijtaart

Principes voor ontwikkeling nieuwe erven op historisch landgoed Singraven

Stedenbouwkundige plannen openbare ruimte en supervisie Meerstad Groningen

Integrale visie Stadsranden Netwerkstad Twente

Ontwerp buitenruimte stadsvernieuwing Amsterdam: Bekkerslocatie