Masterplan Op Stoom Goor

TSB-terrein Goor wordt aantrekkelijk groen woon- en werkgebied

Goor staat aan de vooravond van een prachtig avontuur. Het terrein van de voormalige Twentsche Stoomblekerij is dé plek waar de textielindustrie in Twente is ontstaan. Het voorheen afgesloten gebied ligt nu open voor ontwikkeling. Het Masterplan dat wij maakten in samenwerking met De Zwarte Hond en SIR Participatie laat het gebied op een nieuwe, open manier onderdeel zijn van Goor. Het plan heeft alles in zich om inwoners van Goor weer trots te laten zijn op dit historische deel van de stad.

Locatie

TSB-terrein Goor

Opdrachtgever

Gemeente Hof van Twente

Partners

De Zwarte Hond en SIR Communicatie

Oppervlakte

18 ha

Ontwerpjaar

2021

Uitvoering

2022 -

In 1838 startte Thomas Ainsworth in Goor de Twentsche Stoomblekerij (TSB). Nu, meer dan 180 jaar later, kunnen we deze unieke historie nog terug zien, al zaten tot voor kort de nog aanwezige cultuurhistorische panden achter een groot hek. Met de aankoop van het 18 hectare grote terrein in september 2020 door de gemeente Hof van Twente, werd de basis gelegd voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk groen woon-, werk- en recreatiegebied. Ons Masterplan op hoofdlijnen, geeft de komende jaren sturing aan de organische ontwikkeling van het TSB-terrein.

image-part

De industriële gebouwen in hun groene omgeving verleiden tot ronddwalen en steeds nieuwe dingen ontdekken waarover je je kan verwonderen. Deze waarde staat in het plan centraal bij de transformatie naar nieuwe functies en in de drie ingrediënten van onze omgevingsvisie.

1. Omringd door groen ligt De Fabriek op het terrein. Een levendige plek waar de bijzondere historische gebouwen getransformeerd en gevuld zijn met reuring en levendigheid. Om kwaliteit te realiseren zullen gebouwen van mindere kwaliteit plaats moeten maken. Om veel van de gebouwen van De Fabriek te kunnen behouden, zijn er gebruikers nodig die levendigheid toevoegen aan het gebied. Dat kunnen bedrijven zijn, voorzieningen, zorginstellingen, horeca of woningen.

image-part
image-part

2. Het groene gebied wordt een Stadspark voor iedereen. Dat betekent inzet voor behoud van bestaande groenstructuren zoals de bomen en cultuurhistorische elementen zoals waterbekkens en pomphuisjes. Het streven hier is een open, toegankelijk gebied door een netwerk van paden dat aansluit op het stratenpatroon van de directe omgeving. Daaraan kunnen naar wens allerlei functies toegevoegd worden.

3. Een belangrijk onderdeel van het plan is het Wonen in de Parkrand, dat als een lijst om het schilderij fungeert. Enerzijds maakt dit het park af. Anderzijds kan hier een hooggewaardeerd woonmilieu ontstaan waarin verschillende type woningen een plek vinden en waar mogelijkheden ontstaan voor verschillende doelgroepen.

image-part

Met ons Masterplan ligt er een koers om niet alleen veel woningen te bouwen, de ruimtelijke, economische en sociale kwaliteit voor de hele gemeente naar een hoger niveau te tillen, maar dit ook te doen op een wijze die bijdraagt aan de klimaatadaptatie en biodiversiteit. In het plan hebben we ook een ontwikkelstrategie opgenomen en de fasering en volgorde van stappen opgesteld, die nodig zijn voor realisatie. Bij het ontwerpproces is nauw samengewerkt met de Denktank Masterplan Op Stoom. Hierbij zijn verschillende belangengroepen en individuele inwoners aangehaakt om ideeën voor herontwikkeling te leveren, om te reflecteren op de concept-plannen en zich zo mede-eigenaar van het gebied te gaan voelen. Het Masterplan is op 8 februari 2022 door de gemeenteraad van Hof van Twente vastgesteld.

Gerelateerde projecten