Structuurvisie Wijdemeren

De dorpen die de gemeente Wijdemeren vormen, zijn omringd door bijzonder landschap. De centrale opgave voor gemeente Wijdemeren is een balans te vinden tussen het waarde­volle landschap en de hedendaagse dynamiek. Wij hebben een samenhangende visie voor het gehele grondgebied opgesteld.

Locatie

Wijdemeren, Noord-Holland

Opdrachtgever

Gemeente Wijdemeren

Oppervlakte

8 ha

Ontwerpjaar

2012

Het gaat daarbij zowel om de visie op stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten, op kwaliteiten die bijvoorbeeld te maken hebben met water, cultuurhistorie, natuur, milieu en verkeer en vervoer, als om de visie op economie, wonen en recreatie. De visie geeft richting aan de gewenste ruimte­lijke inrichting van Wijdemeren waardoor het direct duidelijk wordt of bepaalde initiatieven daarbinnen passen.

image-part
image-part

Aan de hand van een analyse van de ontwikkelingsgeschiedenis en het huidige landschap volgen sterke en zwakke punten die leiden tot opgaven voor de gemeente Wijdemeren. Deze opgaven zijn vertaald naar een gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente Wijdemeren, inclusief alle gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Het is een ruimtelijke structuur die op de langere termijn, in een periode van 10 tot 40 jaar, kan worden gerealiseerd.

De voorstellen zijn mede gebaseerd op de inbreng van bewoners van de gemeente Wijdemeren in vier inspiratie-avonden. Een projectenlijst geeft een overzicht van de projecten die zijn voorgesteld in de structuurvisie. Op basis van deze lijst kan een ruimtelijke agenda worden gemaakt voor concrete uitvoering van projecten in de gemeente Wijdemeren.

Gerelateerde projecten