Nagele weer hét polderdorp van de toekomst

Ambitiedocument ‘Verweven van dorp en polder’

In Nagele is de woningnood voelbaar. Het dorp wil graag uitbreiden, maar hoe doe je dat op een zorgvuldige manier: passend bij het iconische karakter én toekomstbestendig? Samen met Dérive architecten en de gemeente Noordoostpolder maakten wij een ambitiedocument.

Locatie

Gemeente Noordoostpolder

Opdrachtgever

Gemeente Noordoostpolder

Partners

Dérive architecten en de gemeente Noordoostpolder

Oppervlakte

5039 ha.

Ontwerpjaar

2023

Uitvoering

2023 -

Het ambitiedocument levert de bouwstenen waarmee Nagele weer hét polderdorp van de toekomst wordt. Centraal hierbij staat het collectieve gedachtengoed van waaruit Nagele ooit ontworpen is. De ambities zijn geformuleerd, verbeeld en samengebracht in het document ‘Verweven van dorp en polder’. De commissie woonomgeving van de gemeente prijst onze visie en ambities en hoopt dat bij de verdere uitwerking inwoners van Nagele en starters, een kans maken op een van de ruim 300 woningen die een plek zouden kunnen krijgen binnen de ontwikkeling.

image-part
image-part

Vier ambities
‘Verweef, Verbeter, Werk samen en Innoveer! Vanuit deze vier ambities wil Nagele werken aan de uitbreiding voor woningen.’ Dat kan door het perceel dat voor uitbreiding in aanmerking komt, nadrukkelijk niet te zien als enkel bouwgrond. Zo ontstaat ruimte voor het verweven met andere functies. Het is dé gelegenheid om de ontwikkeling te grijpen als hefboom om de collectieve opgaven van het dorp en de polder samen aan te pakken. Het is zaak te blijven werken aan Nagele en het unieke verhaal te blijven vertellen. Dit zal aantrekkingskracht hebben op nieuwe inwoners, toeristen en een vliegwiel zijn voor werk, nieuwe voorzieningen en leefbaarheid van het dorp, waarvoor gemeenschapszin kenmerkend is geweest. Samenwerken en op een kwalitatieve manier samen leven is dan ook een van de vier ambities.

Uniek verhaal
Nagele heeft een uniek verhaal. Het stedenbouwkundig ontwerp van het dorp was in de jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw onderwerp van een gezamenlijk ‘laboratorium’ voor ontwerpers van Het Nieuwe Bouwen. Innovatie zit in het DNA van het dorp. Ook voor de toekomst van het dorp is innoveren belangrijk. Bijvoorbeeld door te anticiperen op veranderingen in wonen – biobased en natuurinclusief – en mobiliteit. Met een andere positie van de auto ten gunste van wandelaars en fietsers. Zo komt er meer ruimte voor plekken om te ontmoeten en samen te zijn.

image-part

Voor het ambitiedocument werd o.a. gesproken met Wouter Veldhuis (College van Rijksadviseurs), Anita Blom (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), Zef Hemel (Rijksuniversiteit Groningen) en inwoners (Dorpsbelang Nagele). De illustraties in het document zijn van studio Knetterijs / Megan de Vos.