Een royale laan als groene entree voor Amstelveen

Strootman Landschapsarchitecten maakte voor de gemeente Amstelveen een inrichtingsplan voor de Bovenkerkerweg, waar de huidige populieren schade aanbrengen aan de weg en het dijklichaam. Met ons plan ontstaat er een nieuwe iconische en groene entree, in samenhang met de aansluitende stadsdelen Legmeer en Middenhoven.

Locatie

Bovenkerkerweg, Amstelveen

Opdrachtgever

Gemeente Amstelveen

Ontwerpjaar

2021

Uitvoering

Plan waarover nog besluit moet worden genomen

Wie aan de zuidkant Amstelveen binnenkomt via de Bovenkerkerweg, betreedt de stad via een laan met markante, iconische populieren. Helaas veroorzaken deze bomen problemen in de wegconstructie, doordat zij heel veel water aan het dijklichaam onttrekken. Met verzakkingen en zonken tot gevolg. Onderzoek leidde tot het advies om de populieren te verwijderen uit de wegbermen. Strootman Landschapsarchitecten maakte voor de gemeente een inrichtingsplan dat zorgt voor een nieuwe iconische en groene entree, zonder schade aan te richten aan de wegconstructie en de dijk. Een entree in samenhang met de aansluitende stadsdelen Legmeer en Middenhoven.

image-part
image-part

De gemeente Amstelveen – ook wel betiteld als ‘groenste stad van de Randstad’- heeft een aantal markante groene wegen. Zo is er de Keizer Karelweg: historisch en statig, met een brede middenberm met boomsculpturen. En wat te denken van de Oranjebaan? Met een brede middenberm, waar de grootte van de bomen tegenwicht biedt aan het verkeer. Om het groene karakter van de Bovenkerkerweg te behouden en te voorkomen dat problemen, veroorzaakt door de huidige populieren op termijn weer terug komen, gaat ons plan uit van de volgende kaders:

  1. Boomsoorten met voldoende groeiruimte
  2. Boomsoorten die toepasbaar zijn op veengrond met een lagere vochtbehoefte
  3. In de zijberm nabij de watergang of richting onderzijde talud kunnen bomen van de 1e grootte worden geplant
  4. In de tussenbermen kleinere bomen van de 2e of 3e grootte

Ons plan streeft - naast een oplossing voor voornoemde problemen - naar een natuurlijk aanzien en herkenbaarheid ten opzichte van overige wegen. De iconische Italiaanse populieren komen weer terug, maar nu als twee schermen op ruime afstand van de rijbaan. Daartussen komen vier rijen berken als ‘vulling’: zo ontstaat een mooi evenwicht met de stenige inrichting van de weg. Waar in de huidige situatie sprake is van 87 Italiaanse populieren, 31 Canadese populieren en 80 bomen in het bosplantsoen (198 bomen in totaal), gaat ons plan uit van 87 Italiaanse populieren en 185 bomen in de vulling (330 bomen in totaal). Een royale, groen entree voor de Bovenkerkerweg!

image-part

De bomen in ons voorstel gedijen in droge omstandigheden, onttrekken weinig vocht aan het grondwater en kunnen worden toegepast op plekken met veel verharding. Bovendien hebben zij een relatief smalle kroon zodat het verkeer niet belemmerd wordt. De berken gaan goed samen met de Italiaanse populieren en het bloemrijke grasland van de bermen. Ons plan - waarover nog een besluit genomen moet worden - creëert voor de Bovenkerkerweg een duidelijk en herkenbaar beeld. 

Gerelateerde projecten