’t Kavelt in Mill: wonen in een arboretum

Voor de gemeente Mill en Sint Hubert ontwierpen wij, samen met FARO architecten, een bijzonder woonmilieu dat kan concurreren met andere kernen in de regio. Het nieuwe woongebied (10 ha groot, ruim honderd woningen) ligt op enige afstand van de dorpskern en wordt omringd door bos. Heel karakteristiek is het microreliëf dat geheel bewaard blijft in het nieuwe woongebied.

Locatie

gemeente Mill en Sint Hubert

Opdrachtgever

Gemeente Mill en Sint Hubert

Partners

FARO architecten

Oppervlakte

10 ha

Ontwerpjaar

2010-2011

Uitvoering

2015-

Zoals het Vondelpark in Amsterdam aan het eind van de 19e eeuw is betaald door de woningen die er gelijktijdig mee zijn ontwikkeld, zo worden in Mill een arboretum en een woonwijk in samenhang met elkaar gerealiseerd. Woningen en arboretum zijn zodanig ontworpen, dat zoveel mogelijk woningen kunnen profiteren van de bijzondere groene setting.

image-part
image-part

Een bijzondere ingreep is dat de goedkoopste woningcategorie, die meestal in rijtjes op de minst aantrekkelijke plaats van een woongebied worden gebouwd, hier op de mooiste plaats staan: midden in het arboretum. Deze woningen worden gebouwd in de vorm van compacte volumes en een veranda. De overige woningen worden om het arboretum gegroepeerd. Door menging van verschillende woningtypen, een uitgekiend palet van natuurlijke materialen, aandacht voor mooie details, en een geregisseerde variatie zoals in de vorm van verspringende kaprichtingen, ontstaat een samenhangende, informele dorpsstructuur.

image-total

In de laagste delen van het terrein zullen poelen worden aangelegd, die een waardevolle biotoop vormen voor amfibieën en tevens een rol spelen in de opvang van regenwater. Een uitgebreid en grillig patroon van voetpaden zorgt voor verrassende en informele verbindingen tussen de woningen en het groen. Tevens wordt de historische verbinding tussen dorp en heide/bos hersteld. Alle straten worden verhard met gebakken klinkers en krijgen brede grasbermen met grote bomen. Tuinen worden begrensd door gemengde hagen, waardoor het woongebied een groen aanzien krijgt, en rust en eenheid uitstraalt. Om het straatbeeld niet te laten domineren door geparkeerde auto’s worden compacte parkeerhofjes gemaakt. Het geheel ademt een ontspannen en informele sfeer, waar het prettig wonen, spelen en recreëren is, en waar ruimte is voor jong en oud.

Gerelateerde projecten