Kansen voor blijvend groengebied tussen Duiven en Westervoort

Kan het gebied tussen Duiven en Westervoort behouden en ontwikkeld worden tot een hooggewaardeerd groengebied? En hoe kan dit gebied nog meer betekenis krijgen voor de 40.000 mensen die met name in de aangrenzende dorpen wonen? Op welke manier kan de puzzel van ontwikkelingen en opgaven die op het gebied afkomen het beste worden gelegd? In opdracht van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie voerden wij met Rutger Oolbekkink een onderzoek uit.

Locatie

Gemeente Duiven

Opdrachtgever

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Partners

Rutger Oolbekkink
Gemeente Duiven
Stichting De Mooie Gronden
Provincie Gelderland
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Oppervlakte

100 ha en >300 ha

Ontwerpjaar

2022

Het gebied tussen Duiven, Westervoort en de bedrijventerreinen is essentieel voor de kwaliteit van de leefomgeving voor de 40.000 inwoners van de kernen Westervoort en Duiven, maar staat onder druk. In dit gebied met een sterke verstedelijkingsdruk is het belangrijk dat er een goed georganiseerde groene tegendruk bestaat, anders is de kans groot dat groene kwaliteiten verloren gaan. Het project 'Van kwetsbaar tussengebied naar blij­vend groengebied' is een programmatische en ruim­telijke verkenning, en biedt een toekomstperspec­tief voor het gebied tussen Duiven, Westervoort en de bedrijventerreinen Centerpoort en Graafstaete aan de A12.

image-part
image-part

Met het pleidooi voor een natuurinclusieve ge­biedsontwikkeling en nieuwe vormen van regene­ratieve landbouw gaf Stichting De Mooie Gronden aanleiding voor deze verkenning. Dit initiatief focust zich op het omsloten landbouwgebied van 100 ha. Naar aanleiding hiervan zijn Strootman Landschapsarchitecten en Rutger Oolbekkink, samen met Stichting De Mooie Gronden in gesprek gegaan met grondeigenaren binnen de gemeente van Duiven. Tijdens interviews en workshops hebben we de eerste stap gezet naar een gezamenlijk toekomstperspectief.

In onze visie stellen voor om de hele zone tussen Westervoort, Duiven en het bedrijventerrein als één gebied te beschouwen. Dit kan in de vorm van een landschap­spark, regiopark of soortgelijk concept. Belangrijk daarbij zijn een overkoepelende herkenbaarheid, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het ge­bied.

image-part

Wij zien een bedreigd gebied met een hoog risico om dicht te groeien. Ook zien wij een gebied met veel potentie, dat het waard is om te beschermen en te ontwikkelen. De basis is gelegd. Inwoners en betrokkenen hebben elkaar ontmoet. Het gebied staat letterlijk op de kaart, 'bekend maakt bemind' en de eerste start naar het vinden van een gezamenlijk toekomstperspectief is gezet. Er is positieve energie en veel betrokkenheid om door te gaan.

Gerelateerde projecten