Landschapsontwerp voor Marker Wadden

Een nieuwe generatie natuur

In opdracht van de maritieme aannemer Van Oord en in een samenwerkingsverband van Alterra, HKV, Netics en Podium heeft Strootman Landschapsarchitecten een landschapsontwerp voor de Marker Wadden opgesteld dat in de aanbesteding die door Natuurmonumenten gehouden is, op de tweede plaats is geëindigd.

Locatie

Markermeer

Opdrachtgever

Natuurmonumenten

Partners

Alterra, HKV, Netics, Podium en Van Oord

Oppervlakte

500 ha

Ontwerpjaar

2014-2015

Het Markermeergebied is met een oppervlakte van 70.000 hectare een van de grootste natuurgebieden en zoetwatermeren van Europa. De aanleg van de Houtribdijk in de jaren zeventig heeft de dynamiek in het gebied tot een minimum beperkt. Het resultaat is ophoping van slib, beperkte fotosynthese en een verarmde voedselketen. Daarnaast is er weinig diversiteit in habitats door het ontbreken van diepte-variatie, natuurlijke oeverzones en plas-drasgebieden.

image-part
image-part

De aanleg van de Marker Wadden is een uniek en prestigieus project. Met de realisatie van de Marker Wadden beoogt Natuurmonumenten de ecologische achteruitgang van het Markermeergebied te keren en een natuurlijk en robuust natuurgebied voor nieuwe generaties te realiseren. Hiermee bereikt het Markermeergebied een nieuwe fase in haar bestaan.

Het project Marker Wadden heeft twee doelen: het toekomstbestendig maken van het watersysteem in het Markermeergebied en het creëren van een vogelparadijs.

image-part

Ons landschapsontwerp is gebaseerd op de behoeftes van broed- en trekvogels, de invang van slib en de beleefbaarheid voor bezoekers. We brengen een ‘schoonmaakmachine’ op gang met een dubbel doel: het creëren van een paradijs voor vogels én het zorgen voor een interessante beleving voor bezoekers. Onze insteek daarbij is het bereiken van maximale dynamiek en het maken van zoveel mogelijk variatie voor vogels en mensen. De wisselwerking tussen de elementen aarde, water en wind, en de daarmee gepaard gaande natuurlijke processen, vormen daarvoor de basis. Dat levert een contrast op tussen de noord-, zuid-, oost- en westkant van het Vogelparadijs.

Een eerste belangrijke stap is het naar het wateroppervlak tillen van de bodem van het Markermeer, zodat licht, wind, stroming en golven hier meer vat op krijgen. Uit de daaropvolgende wisselwerking tussen menselijk ingrijpen en natuurlijke processen, zal het Vogelparadijs zich gaan ontwikkelen.

image-total

Het resultaat daarvan zal een afwisselend landschap zijn op de overgang van land en water dat inspeelt op luwte, dynamiek en peilverschillen, en dat continu in ontwikkeling is. In ons ontwerp streven we naar het optimaliseren van dit spel tussen ingreep en natuurlijke processen, waarbij het zichtbare, en met de tijd langzaam vervagende contrast tussen de menselijke ingreep (de cultuurdaad) en de natuurlijke vormen die ontstaan, een extra kwaliteit is.

Gerelateerde projecten