Ontwerpvoorstellen havenkanalen Goeree-Overflakkee

Onze visie ‘Havenkanalen: bronnen van inspiratie’ geeft inzicht in de bijzondere cultuurhistorie van de havenkanalen op Goeree-Overflakkee én in de kansen die er zijn voor de toekomstige ontwikkeling daarvan.

Locatie

Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland

Opdrachtgever

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO)

Partners

NovioConsult Van Spaendonck

Oppervlakte

42.000 ha

Ontwerpjaar

2006

De havenkanalen op Goeree-Overflakkee vormen unieke elementen in het landschap van Goeree-Overflakkee. Oorspronkelijk lagen de dorpen met havens direct aan zee, maar door aandijkingen kwamen ze van de zee af te liggen. De verbinding met zee was economisch zo belangrijk, dat er kanalen werden aangelegd om deze verbinding in stand te houden. In de loop der tijd is een deel van de oorspronkelijke havenkanalen gedempt. 

Mede op basis van de vele ideeën van bewoners is gekeken hoe de havenkanalen als een bron van inspiratie gebruikt kunnen worden bij het vormgeven van de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op het eiland. In onze visie  ‘Havenkanalen: bronnen van inspiratie’ hebben we zeven uitgangspunten geformuleerd voor de verdere ontwikkeling van de havenkanalen.

image-part
image-total

Het gaat daarbij om het bevaarbaar maken van de havenkanalen, het cultuurhistorisch helder maken van kanalen en een goede afstemming tussen havenkanaal en nieuwe stedelijke ontwikkelingen. De visie hebben we concreet uitgewerkt in ontwerpvoorstellen voor vier van de zeven havenkanalen (Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Ooltgensplaat).

Gerelateerde projecten