Rotterdam klimaatadaptief in 2060

Flatten the curve

In opdracht van Rotterdams Weerwoord deed Strootman Landschapsarchitecten ontwerpend onderzoek naar hoe Rotterdam zich in 2060 kan hebben aangepast aan het veranderde klimaat en de verhoogde zeespiegel. In samenwerking met De Zwarte Hond werkten we een scenario uit waarin de stad zich als collectief inzet voor het voorkomen van de gevolgen van klimaatverandering, door de problemen bij de bron aan te pakken.

Locatie

Rotterdam

Opdrachtgever

Rotterdams Weerwoord

Partners

De Zwarte Hond

Oppervlakte

32.410 ha

Ontwerpjaar

2020-2021

Onder de titel ‘Flatten the Curve’ laat het project zien dat als we nú onze economie en maatschappij ombuigen naar een duurzame maatschappij, de stad daarmee een voorbeeld voor de wereld wordt, de klimaatverandering kan afvlakken en de leefkwaliteit van de inwoners kan vergroten. Vier gebieden met een andere ondergrond en achtergrond hebben daarin elk hun eigen rol en worden in panorama’s uitgewerkt. ‘Flatten the Curve’ is onderdeel van de tentoonstelling Meteopolis, waarin vier teams elk een verschillend scenario voor 2060 uitwerken. Deze tentoonstelling was te zien tijdens de IABR-2021.

image-part

Het Rotterdam van 2060

Het is ons gelukt! We hebben de temperatuurstijging weten te beperken en een doemscenario weten te voorkomen. Sinds de duurzame verbouwing is Rotterdam dé voorbeeldstad voor klimaatadaptief ontwerpen en draait de stad volledig op de duurzame economie. En daar zijn we maar wát trots op. Internationale handelsmissies bezoeken nu de duurzaamste haven ter wereld, en toeristen van heinde en verre weten de stad te vinden vanwege de groene en autovrije binnenstad waar het jaarrond een fijn klimaat is.

Urgentie klimaatcrisis

De grote duurzame verbouwing van Rotterdam is begonnen in 2020, na enkele extreem hete zomers. Wetenschappers waarschuwden er toen al langer voor: als we door zouden gaan met onze oude manier van leven, zou het water in 2200 zo’n twee meter hoger staan. Alleen als we de opwarming van het klimaat konden beperken tot anderhalve graad, konden we daar nog iets aan doen.

image-part
image-part

Eigen keuze: Klimaat MITIGATIE

We hadden de keuze zelf in de hand, maar we moesten onszelf gaan zien als onderdeel van een groter systeem: van EGO... naar ECO. Veel Rotterdammers waren zelf al bewust bezig met kleine veranderingen: op de fiets in plaats van met de auto, werk met circulaire producten en haal je voedsel lokaal. Maar, er waren ook opgaven groter dan je eigen individu. Daar moesten we als Rotterdams collectief ingrijpen in onze economie om verdere klimaatverandering te voorkomen. In je eentje graaf je immers geen singel of een nevengeul langs een rivier.

Klimaat ADAPTATIE

Naast de nieuwe duurzame economie moest de stad ook worden aangepast aan de effecten van het veranderende klimaat op de waterstromen in de stad. Die waterstromen komen in Rotterdam van meerdere kanten: van zee, uit de rivier, veranderingen in het grondwater en de neerslag uit de lucht.

image-part
image-total

Hoe we hiermee omgaan wordt voor een belangrijk deel bepaald door de bodem waar de stad op is gebouwd. Zo heeft Zuid een andere bodem dan Noord, zijn de Alexanderpolders de laagste van Nederland en liggen de havenkades juist weer hoger dan het water. Elk gebied heeft daarom eigen kwaliteiten en bijdrage aan het duurzame ecosysteem van de stad.

De fossiele economie van de haven is omgezet naar een systeem waar we alle elektriciteit die de stad gebruikt door middel van water wordt opgewekt én opgeslagen in de grootste accu van West-Europa. Lokaal verbouwd voedsel staat nu centraal in de keuken van Rotterdam. Vooral bij de restaurants in de voedselbossen op Zuid eet je vers van het land. In de Alexanderpolder is een uniek waterrijk woonmilieu ontstaan met een tweede maaiveld. De dijken zijn nog belangrijker geworden in de stad: met mooie parken erop en getijdenzones ervoor. De opnieuw aangelegde singels in Noord zijn meer dan ooit de plekken waar mensen elkaar tegenkomen en ontmoeten. De natuur heeft ons hier ook geholpen: door meer bomen, planten en water toe te voegen kunnen we de stad koel houden, water bufferen en inwoners van voedsel en energie voorzien. 

De Grote Duurzame Verbouwing van Rotterdam: ooit een enorme opgave, maar nu iets waar de hele stad trots op is.

Gerelateerde projecten