Selwerd - de Groene Stempel

Ontwerpen aan het Stadsklimaat

De gemeente Groningen vroeg ons deel te nemen aan de Ontwerpmanifestatie Klimaatadaptatie en ontwerpend onderzoek te doen naar een locatie in de stad. Als locatie hebben wij gekozen voor de naoorlogse, en ogenschijnlijk groene stempelwijk Selwerd. Ons rapport biedt inspirerende, innovatieve voorbeelden die ook interessant zijn voor gemeenten met wederopbouwwijken elders in het land. Voor de wijk Selwerd hebben wij drie perspectieven gemaakt die elk een eigen invulling geven aan het aanpakken van de klimaatopgave.

Locatie

Selwerd, gemeente Groningen

Opdrachtgever

Gemeente Groningen

Oppervlakte

8300 ha

Ontwerpjaar

2019

Investeren in het groen en de openbare ruimte betaalt zich op de langere termijn uit: bomen vangen fijnstof en reduceren zo de ziektekosten, water hoeft minder te worden weggepompt en woningen worden meer waard door een aantrekkelijker omgeving. Maar dan moeten we wel nu beginnen en de handen ineenslaan. Als het gaat om aanpak van klimaatadaptatie valt er veel winst te behalen bij stedelijke vernieuwing. 

image-part
image-part

De uitdaging voor het ontwerpen aan een aangenaam en aantrekkelijk stadsklimaat zit in het verenigen van de ‘zachte’ kanten van de natuur en de (‘harde’) wensen en eisen van de stad. Dat vraagt om anders nadenken over openbare ruimte dan tot nu toe gebeurt, en die echt anders inrichten. De oplossingen voor de klimaatopgave hier liggen onder andere in het maken van goede openbare ruimte die ‘zacht’ (groen) is: mensen kunnen er gebruik van maken, er staan bomen die gezond oud kunnen worden en schaduw en koelte geven, en de bodem is goed in orde en kan ook de zomerse piekbui goed aan. Dat biedt tegelijkertijd grote kansen voor het vergroten van de biodiversiteit en voor het verbeteren van de gezondheid van de mensen in de stad. Doordat die groene ruimte aantrekkelijk is om ook een fijne plek kan zijn om elkaar te ontmoeten, kan investeren in klimaatadaptatie ook sociale voordelen hebben.

Een wederopbouwwijk als Selwerd – en dat geldt voor meer van deze wijken – lijkt groen, maar kan veel groener. Het bestaande groen is versnipperd, weinig divers, nodigt niet uit tot gebruik en is slecht aangetakt op groen in de omgeving. Daarbij heeft de wijk grote verharde oppervlakken, domineren auto’s het straatbeeld en sluiten ‘harde’ randen de wijk af van de omgeving. In het advies ‘Selwerd, de groene stempel’, laten wij zien hoe een stempelwijk als Selwerd zich kan aanpassen aan het veranderend klimaat.

image-part
image-part

Wij adviseren om de kracht van de natuur in te zetten voor een gezonde leefomgeving, Wadi’s en doorlatende bodems kunnen makkelijk regenpieken opvangen, extra bomen geven schaduw, filteren lucht en leggen CO2 vast. Maak verbonden, kwalitatief gebruiksgroen en nodig mensen uit om van de buitenruimte te genieten. Selwerd is nu perfect voor de automobilist die dagelijks naar werk gaat: brede rechte wegen, met veel ruimte voor parkeren. Ontwerp juist vanuit de langzame gebruiker: spelende kinderen, fietsende studenten en wandelende ouderen.

Voor welke klimaatmaatregelen ook wordt gekozen, kies er altijd voor om rechte wegen te doorbreken; de auto uit het straatbeeld te verdringen;. groen te verbinden en de wijk aan te takken op de omgeving.

Gerelateerde projecten