Gebiedsvisie Groninger Waddenkust

Koers voor de Waddenkust

De Groninger Waddenkust is een verstild, groots en uniek gebied waar grote ingrepen zullen gaan plaatsvinden waarop kleinere ontwikkelingen kunnen meeliften. De cruciale vraag is welke investeringen een significante en blijvende bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de sociaaleconomische positie van de inwoners van dit gebied. En hoe de status van het Waddengebied als UNESCO-werelderfgoed hierbij benut kan worden. De provincie heeft aan Strootman Landschapsarchitecten gevraagd een gebiedsvisie voor de Groninger Waddenkust te ontwikkelen.

Locatie

Waddenkust van de provincie Groningen

Opdrachtgever

Provincie Groningen

Oppervlakte

85.000 ha

Ontwerpjaar

2015

Het gebied staat een aantal opgaven te wachten. Zo is er de veiligheidsopgave met integrale dijkversterking. En zijn er ecologische opgaven voor de Waddenkust met in het bijzonder de Eems-Dollard en het Lauwersmeer. In de regio rondom de Eemshaven en Delfzijl zijn economische opgaven om de industriële regio (Eemshaven en Delfzijl) zijn er kansen om hier een topgebied voor (duurzame) energie, chemische industrie en data centers te ontwikkelen. Tegelijkertijd wil de provincie de Waddenkust aantrekkelijker en toegankelijker maken voor recreanten. En is er naast lokale groei ook regionale krimp.

image-part

Wij zijn de uitdaging aangegaan om de karakteristieken van de verschillende landschapstypen te versterken en te ontwikkelen in wisselwerking met de opgaven. Hiervoor hebben we een koers ontwikkeld voor de gehele Groninger Waddenkust en deze per deelgebied verfijnd.

In de koers verknopen we opgaven om integrale oplossingen te vinden. Door opgaven met elkaar te combineren en op zoek te gaan naar synergie, kan meerwaarde ontstaan en komen nieuwe mogelijkheden in beeld. Een goed voorbeeld is het Project Marconi in Delfzijl, waarin natuur- leefbaarheids- en waterveiligheidsopgaven worden gecombineerd in een overkoepelend planconcept.

image-part
image-part

De kustlijn manifesteert zich als een harde scheidslijn tussen de binnen- en buitendijkse wereld. De ambitie is deze werelden in ecologisch en recreatief opzicht met elkaar te verbinden en de kust niet als lijn, maar als zone te benaderen. Zo worden harde grenzen, zachter en verminderen we de overgangen tussen verschillende werelden.

De grote contrasten tussen de industriële clusters van Delfzijl en de Eemshaven, het weidse agrarische landschap en de kleinschalige dorpenrijen op de kwelderruggen zijn zeer kenmerkend voor de Waddenkust en zeer bepalend voor de aantrekkelijkheid van het gebied. In onze koers versterken we kenmerkende sterke landschappelijke contrasten en verstevigen we de kwaliteit van grote landschappelijke eenheden.

Gerelateerde projecten