Agenda IJsselmeergebied 2050

Perspectief voor 2050

Met nieuwe gebiedsoverstijgende opgaven, zoals zeespiegelstijging, een tekort aan zoetwater en de energietransitie, hebben Rijk en provincies besloten de versnipperde verantwoordelijkheid in het IJsselmeergebied aan te pakken en dit unieke gebied gezamenlijk vorm te geven. De afspraken hiervoor worden vastgelegd in een gebiedsagenda. Hiervoor hebben wij samen met Wing het proces begeleid en de beelden gemaakt. De inhoud van de integratiefase van de Agenda IJsselmeergebied 2050 hebben we samengebracht.

Locatie

IJsselmeergebied

Opdrachtgever

Ministerie van infrastructuur en Waterstaat

Partners

WING

Oppervlakte

110.000 ha

Ontwerpjaar

2017-2018

Uitvoering

2020-2050

De gebiedsagenda is een instrument dat beschrijft hoe betrokken overheden en organisaties de krachten kunnen bundelen om de kwaliteit van het Blauwe Hart van Nederland veilig te stellen. Daarbij is het belangrijk dat zij opgaven als waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart en economie met elkaar verbinden. Met de gebiedsagenda onder de arm streven de partijen naar een landschap van wereldklasse, een toekomstbestendig water- en ecosysteem, en een vitaal economisch belang.

image-part

Met alle partijen aan tafel werd snel duidelijk dat het IJsselmeergebied aan het veranderen is, niet alleen vanwege de nieuwe opgaven, maar ook door de nieuwe manier waarop we naar het gebied kijken. Dijken zijn daarbij geen harde grens meer, maar brede oeverzones met een voor- en achterland. Water wordt een verbindend element in de grotere regio - in plaats van een scheidslijn. Het IJsselmeer verandert op die manier van een meer in de achtertuin van de Randstad, naar het Blauwe Hart van Nederland. Een hart om trots op te zijn en om ons (inter)nationaal mee te profileren!

image-total

In mei 2018 is de Agenda IJsselmeergebied 2050 feestelijk ondertekend. Naast minister van Nieuwenhuizen, tekenden afgevaardigden van 5 ministeries, 4 provincies, 32 gemeenten, 6 waterschappen, belangenverenigingen en het bedrijfsleven.

Gerelateerde projecten