Maasdijk tussen Cuijk en Ravenstein veilig en beleefbaar

Ruim twee jaar werkten wij samen met WSP en het Waterschap Aa en Maas aan een plan voor verbetering van de Maasdijk tussen Cuijk en Ravenstein. In ons ontwerp wordt zowel de dijk verbeterd, als de kwaliteit van landschap en natuur vergroot. Ook verbeteren we de recreatiemogelijkheden. Met het vaststellen van het voorkeursalternatief voor de dijkverbetering heeft het waterschap gekozen voor een kwaliteitsimpuls aan het gebied. Het wordt zo een aantrekkelijke en herkenbare dijk met veel gezichten, passend bij het gevarieerde landschap waar de rivier doorheen slingert.

Locatie

Dijk tussen Cuijk en Ravenstein

Opdrachtgever

Waterschap Aa en Maas

Partners

WSP en SmitsRinsma

Oppervlakte

Lengte: 21 kilometer

Ontwerpjaar

2022-2023

Uitvoering

2023-2028

Bij de verkenning hebben we op basis van de veiligheidsopgave en de gebiedsopgave verschillende oplossingsrichtingen uitgewerkt om de dijk te verbeteren. De verschillende dijkprofielen die we ontwierpen en die opgenomen zijn in het voorkeursalternatief, vormen een mooi, samenhangend geheel. Voor de vestingstad Grave, onderdeel van de Zuiderwaterlinie, keken we hoe de waterkering een impuls kan geven aan de kwaliteit van de Maaskade. Het verleden gebruikten we als inspiratie voor de toekomst. Zo ontstond in plaats van een zichtblokkerende hoge muur, het plan voor een getrapte groene kade, waarvoor SmitsRinsma het ontwerp doorrekende.

image-part
image-part

Een belangrijk onderdeel van het plan zijn de meekoppelkansen. Zo onderzochten we hoe delen van Bastion Blauwkop - de oude vesting in Grave - kunnen worden teruggebracht wanneer de dijk versterkt wordt. Deze meekoppelkansen worden - waar mogelijk - uitgewerkt in een volgende fase. Zo zijn er kansen voor een doorlopend fietspad op de dijk, wandelpaden vanaf de dijk naar de omgeving en het creƫren van bijzondere rustpunten.

In het ontwerpproces hebben wij samengewerkt met inwoners, grondeigenaren, natuurverenigingen, recreanten en gebiedspartners zoals gemeenten. De planuitwerkingsfase zal waarschijnlijk medio 2025 klaar zijn. Binnen deze fase blijven bewoners en bedrijven actief betrokken bij hoe de dijkverbetering er voor hun deur uit komt te zien. Daarna start de realisatie, die naar verwachting wordt afgerond in 2028.

Gerelateerde projecten