De aanhechting van Assen op het Drentsche Aa-gebied

Assen aan de Aa

Ons plan voor de gehele oostelijke stadsrand van Assen brengt de sfeer en de kwaliteiten van het Drentsche Aa-gebied tot in het stadscentrum. Omgekeerd bewerkstelligt het plan een betere toegankelijkheid van het Drentsche Aa-gebied en levert het een bijdrage aan een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem. Dit biedt ruime mogelijkheden voor het vasthouden en bergen van water.

Locatie

Assen, Drenthe

Opdrachtgever

Gemeente Assen

Partners

Kenniscentrum Landschap van de RUG, Bureau PAU en Zanders Treasury & Finance Solutions en DLG.

Oppervlakte

1.500 ha

Ontwerpjaar

2010-2011

Uitvoering

2012-

Assen werd in de 13e eeuw gesticht aan een bovenloopje van het Drentsche Aa-systeem. De gemeente verkeert daarmee in de benijdenswaardige positie: het grenst aan een van de mooiste esdorpenlandschappen van Nederland. Het plan dat wij maakten voor de oostelijke stadsrand van Assen, brengt de unieke sfeer van het Drentsche Aa-gebied dichterbij, tot in het stadscentrum.

image-part
image-part

Bovenloopjes van het Drentsche Aa-systeem worden opgewaardeerd tot ecologische en recreatieve verbindingen tussen stad en buitengebied. Daarmee wordt de toegankelijkheid van het Drentsche Aa-gebied vergroot en wordt tevens een bijdrage geleverd aan de klimaatadaptatie, door de ontstane mogelijkheden voor het vasthouden en bergen van water. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van de landschapskwaliteit, het betekenis geven van landgoederen en het verrijken van het gebied met bijzondere plekken, zoals kleinschalige recreatieve functies.

Onze visie voor de gehele oostelijke stadsrand is uitgewerkt tot een projecten- en ideeënboek. Er is daarbij intensief samengewerkt met de bevolking, belangenorganisaties en lokale bedrijven. Gezamenlijk hebben zij de ingrediënten voor het ontwerp mede bepaald. Ook zullen zij bijdragen aan de realisatie ervan. Het project is een mooi samenspel en co-productie tussen ons bureau en een groot aantal medewerkers van de gemeente Assen, diverse andere overheden, belangengroepen, inwoners van Assen. Zij hebben de visie mede gekleurd en een groot aantal projectvoorstellen en ideeën ingebracht.

Gerelateerde projecten