Mill Zuid Ruimtelijke Verkenning

Rond ’t Kavelt in Mill, liggen locaties die mogelijk kunnen worden ingezet voor het ontwikkelen van bijzondere woonmilieus. Voor dit gebied – Mill Zuid - heeft Strootman Landschapsarchitecten een Ruimtelijke Verkenning opgesteld, waarin wordt onderzocht hoe het gebied zich zou kunnen ontwikkelen, op een zodanig wijze dat hier meer eenheid, samenhang en kwaliteit wordt gerealiseerd.

Locatie

Mill Zuid, Brabant

Opdrachtgever

gemeente Mill en Sint Hubert

Partners

FARO architecten

Oppervlakte

140 ha

Ontwerpjaar

2010-2011

Mill is een mooie kern in een bijzonder landschap en heeft op toeristisch gebied veel te bieden. Naast een stevige toeristisch-recreatieve ambitie wil de gemeente ook bijzondere, groene woonmilieus met een landelijk karakter realiseren en zich daarmee te onderscheiden van de kernen in de omgeving. Eén van die nieuwe woonmilieus, ontworpen door Strootman en FARO, wordt gerealiseerd in ’t Kavelt.

image-part
image-part

Rond ’t Kavelt liggen locaties die mogelijk kunnen worden ingezet voor het ontwikkelen van bijzondere woonmilieus. Voor dit gebied – Mill Zuid - is een Ruimtelijke Verkenning opgesteld, waarin wordt onderzocht hoe het gebied zich zou kunnen ontwikkelen, op een zodanig wijze dat hier meer eenheid, samenhang en kwaliteit wordt gerealiseerd.

Daarnaast wil de gemeente graag inzicht in de mogelijkheden om op de mogelijke bouwlocaties bijzondere woonmilieus te realiseren, die bijdragen aan het imago van Mill als landelijke en gastvrije gemeente.

Het plangebied is grofweg te verdelen in drie hoofdfuncties: bedrijven, wonen, agrarisch gebied en bos. Deze hoofdfuncties zijn voor een deel gemengd aanwezig in de rafelranden tussen de gebieden onderling. Die menging is er mede de oorzaak van dat er een behoorlijke fragmentatie aanwezig is, maar vormt tegelijkertijd een kwaliteit, informaliteit en een zekere charmante rommeligheid.

image-total

De ontwikkeling van een gebied zoals Mill Zuid vergt een maatwerk-aanpak en een visie op het hele gebied. In Mill Zuid is in de Ruimtelijke Verkenning een aantal zoeklocaties aangewezen, waarvoor aan de hand van referenties bebouwingsdichtheden worden gegeven. Op basis hiervan is een variatie in dichtheid gegeven die als input dient voor een financiële toets door de gemeente.

Gerelateerde projecten