Masterplan en VO Wieringerrandmeer

Strootman Landschapsarchitecten maakte een masterplan en een voorlopig ontwerp (VO) voor het Wieringerrandmeer: een gebied van 1.600 hectare. Het plan omhelst onder andere een nieuw meer van 850 hectare, 600 hectare nieuwe natuur en 2.100 woningen.  Een van de motieven achter de realisatie van het project is dat hiermee een economische impuls wordt gegeven aan deze regio en een groot zoetwaterreservoir wordt gecreëerd dat van belang is voor de landbouw, scheepvaart, recreatie en toerisme.

Locatie

Wieringen en Wieringermeer

Opdrachtgever

Boskalis, Volker Wessels Vastgoed, gemeenten Wieringen en Wieringermeer, en Provincie Noord-Holland

Partners

Palmbout Urban Landscapes, Jos Rademakers Ecologie en Ontwikkeling, Witteveen+Bos, 1:1 stadslandschappen

Oppervlakte

1.600 ha

Ontwerpjaar

2006-2010

Nederlanders hebben een traditie in het maken van land uit water. In het noordwesten van Nederland is echter in de jaren 90 het plan opgevat om land, dat nog maar 80 jaar geleden is veroverd op de zee, deels weer om te zetten in water: het Wierringerrandmeer.

image-part
image-part

Eén van de bijzondere aspecten van het project is dat op regionale schaal aan een uitvoeringsplan is ontworpen. De landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen ontwerpen door de schalen heen, en op vrijwel alle schaalniveaus tegelijk. Dat betekent dat tegelijkertijd wordt nagedacht over zaken als de aanhechting van het nieuwe meer aan de regio, over de verkeersstructuur in de omgeving van het meer, over de randen en oeverprofielen, over de vorm van wooneilanden, over verkavelingsprincipes, over bruggen, over waterbodems, over de hoogte van de entree van woningen ten opzichte van het waterpeil, over straatprofielen, et cetera.

Door de aanleg van het Wieringerrandmeer wordt Wieringen weer een eiland. Aan de kant van Wieringen is een natuurlijk schorrenlandschap ontworpen van riet, water en land, met veel geleidelijke overgangen tussen land en water, en hoge natuurwaarden. De nieuwe woongebieden worden opgebouwd uit langgerekte eilanden, die worden ingebed in dit natuurlijke landschap. Het grootste deel van deze woningen is georiënteerd op het water.

image-total

Aan de kant van de Wieringermeerpolder vormt juist de schoonheid van de civiele techniek en de grote schaal van de polder het leidmotief voor het ontwerp. Hierdoor versterkt het ontwerp het contrast tussen het lieflijke, kleinschalige, glooiende landschap van Wieringen en het robuuste landschap van de Wieringermeerpolder.

Gerelateerde projecten