Ruimtelijke visie en landschapsontwikkelingsplan Bloemendalerpolder / Weespersluis

Wonen en landschap nauw met elkaar verweven

Voor de Bloemendalerpolder, een nieuw woonlandschap onder de rook van Amsterdam, maakten wij een ruimtelijke visie en landschapsontwikkelingsplan. In het plan zijn wonen en landschap sterk met elkaar verweven, zoals kenmerkend voor de Vechtstreek. Er is een sterke relatie met de Vecht en het woonlandschap krijgt een identiteit die passend is bij de eigenschappen van de streek. 

Locatie

Gemeente Weesp en Gemeente Muiden

Opdrachtgever

Stuurgroep Bloemendalerpolder

Partners

Atelier Dutch

Oppervlakte

450 ha

Ontwerpjaar

2006-

Uitvoering

2016-

In het gebied wordt een nieuw watersysteem gemaakt met een vaarverbinding via een sluis naar de Vecht. Daarnaast wordt nieuwe natuur ontwikkeld met bossen, parken, een nieuw recreatief netwerk, en worden er circa 2.700 woningen gebouwd. De rijksweg A1 wordt verdubbeld naar 12 rijstroken en gaat met een ecoduct onder de Vecht door. Weesp krijgt een nieuwe ontsluiting op de A1.

image-part
image-part

Wij hebben voor dit gebied een Ruimtelijke visie en Landschapsontwikkelingsplan gemaakt, dat zowel financieel als technisch is onderbouwd. Deze visie is te beschouwen als een 'uitvoeringsplan op regionale schaal'. We hebben tegelijkertijd op alle schaalniveaus ontworpen, van de ruimtelijke hoofdstructuur tot de nieuwe straatprofielen. Landschapsarchitectuur en stedenbouw zijn in dit plan onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In de Bloemendalerpolder worden nieuwe bossen aangelegd, die een bijzondere recreatie-omgeving en een aantrekkelijk decor bieden aan mensen, die verblijven in het gebied langs de A1. Het overige landschap zal zich ontwikkelen, afhankelijk van het beheer en mate van ophogen en ontwatering, tot bloemrijk grasland, ruigte, riet, broekbos of droog bos. Een deel van het landschap zal in agrarisch gebruik blijven. In het plan krijgen cultuurhistorisch elementen uit verschillende perioden een prominente plaats: een eendekooi, een oude route van Weesp naar de Zuiderzee (Papelaan), bunkers en andere stenen objecten van het Duitse radarstation ‘Seeadler’ uit de Tweede Wereldoorlog.

image-total

Het nieuwe woonlandschap krijgt de ‘Vechtstreekidentiteit‘ en een sterke relatie met de Vecht. Wonen in een relatief hoge dichtheid, zoals in Vechtstadjes als Loenen, Breukelen en Vreeland, wordt afgewisseld met wonen in lage dichtheden in bebouwingslinten en kleine buurtschappen. Langs de Vecht komen nieuwe landgoederen – de parken – met een recreatieve en ecologische betekenis. Ze leggen een ruimtelijke verbinding tussen het centrale deel van de Bloemendalerpolder en de Vecht.

Gerelateerde projecten