Nieuw ontwerp Stakenkamp Oldenzaal verbindt park met omgeving

Sponsorpark met een uitzonderlijke kwaliteit

Stakenkamp is een bestaand buurtpark in Oldenzaal. De corporatie die eigenaar is van de woningen rond het park, heeft samen met wijkbewoners een stichting opgericht om het park een facelift te geven. Wij hebben een park ontworpen met een sterke basis van een vloeiend padenpatroon, dat zorgt voor verbinding met de omgeving. Hier kunnen  in de loop van de tijd verschillende speciale parkvoorzieningen aan worden toegevoegd.

Locatie

Oldenzaal

Opdrachtgever

Stichting Park Stakenkamp (WBO Wonen + vertegenwoordigers van de wijk Zuid-Berghuizen)

Oppervlakte

3 ha

Ontwerpjaar

2010

Uitvoering

2012-

De wens was om het versleten en dichtgegroeide park van 3 hectare om te vormen tot een nieuw kloppend hart van de wijk: een feestelijke ruimte, die ontplooiingsmogelijkheden biedt voor jonge en oudere bezoekers uit de wijk en de wijdere omgeving. De corporatie betaalt een deel van de kosten, maar de stichting is ook op zoek gegaan naar sponsors.

De opdrachtgever is ambitieus: Stakenkamp moet het eerste Nederlandse sponsorpark worden, met een uitzonderlijke kwaliteit. 

image-part

Park Stakenkamp is maar liefst 50 verschillende soorten bomen rijk, waarvan sommige al tot mooie exemplaren zijn uitgegroeid. Het nadeel van deze enthousiaste aanplant is, dat het park donker oogt en op termijn zal veranderen in een bos.

De centraal gelegen voormalige boerderij De Stakenkamp is een tamelijk gesloten ogend gebouw en heeft een beperkte openbare functie. De boerderij wordt omgevormd tot buurtcentrum en uitgebreid met een luchtig horecapaviljoen als sociaal brandpunt. Door het kappen van minder waardevolle bomen ontstaat een lichte ruimte voor een speelweide.

image-part
image-total

Bijzondere poorten, een draaimolen, een speelvijver, een XL-zandbak, een voetbalkooi, en nieuwe fraaie banken en vrij verplaatsbare stoelen, vormen de parels van het park. De introductie van een waterelement geeft het park extra aantrekkingskracht. In het hart van het park, midden op het hoofdpad komt een komvormige verlaging van het asfaltpad, die soms gevuld is met water, waardoor een speelvijver ontstaat met spuiters en verlichting. Als er geen water in staat, is alleen het pad met de verholen spuiters en lampen zichtbaar, maar zijn er geen obstakels.

Gerelateerde projecten