Het Balklandpark in Harlingen

Een plek voor sport, spel, rust en natuur

Samen met René Kuiken / Urbanism, ontwerpen wij een aantrekkelijk gebied aan de zuidkant van Harlingen: Het Westerzeedijkgebied. Een schakel tussen de stad en het buitengebied, met een scala aan recreatieve mogelijkheden voor inwoners, ondernemers en toeristen. Het Balklandpark is het eerste deel dat nu wordt uitgevoerd. Deze voormalige sportplaats wordt een fijne plek voor kinderen, jongeren en ouderen. De paden en eerste spelplekken liggen al op hun plek, de bomen en bloemen worden dit najaar aangeplant en ingezaaid en zo groeit het park weer door!

Locatie

Westerzeedijk, Harlingen

Opdrachtgever

Gemeente Harlingen

Partners

René Kuiken Urbanism

Oppervlakte

8,1 ha

Ontwerpjaar

2018-2022

Uitvoering

2022 -

Bewegen en sporten een goede plek geven in het park was een belangrijke doelstelling voor de gemeente Harlingen. Om toch een goede balans te vinden tussen sport, spel, rust en natuur is het zuidelijk deel ‘actiever’ en het noordelijk deel - waar natuur meer de ruimte krijgt en rust belangrijk is, ‘relaxter’. In het noordelijk deel hebben we samengewerkt met een werkgroep van bewoners (inmiddels verenigd in een stichting) die ook zelf aan de slag gaat met inrichting en beheer.

image-part

Voor jonge kinderen komen er natuurlijke en avontuurlijke speelaanleidingen: klim- en klautertoestellen en spelen met water. Er is volop ruimte om te sporten of lekker te relaxen en in het gras te liggen, maar er zijn ook fijne wandelroutes en rustige plekken met zitjes.

image-total
image-part

Het Balklandpark is een voormalige stortplaats en dat betekende beperkingen voor graven in het gebied. Dit nadeel hebben we in het ontwerp omgezet naar een voordeel. In het landschap zijn grasheuvels gecreëerd met vrijkomende goede grond uit de omgeving. Deze grasheuvels zorgen niet alleen voor groeimogelijkheden voor nieuwe beplanting, maar ook voor visuele variatie. Dichte beplanting, afgewisseld met open gebieden, laat het gebied groter lijken.

De gevarieerde invulling met bomen en heesters – veelal vogel- en insectvriendelijke soorten als kers, esdoorn en meidoorn – draagt ook bij aan de biodiversiteit. Het gebied dat hiervoor gedomineerd werd door hekken, oogt dankzij de inzet van natuurlijke afscheidingen, nu vriendelijk en uitnodigend. Alhoewel bestaande beplanting zoveel mogelijk is behouden, zal het nog even duren voordat het park echt volwassen is. Toch hebben gebruikers het park – mede dankzij een veel betere aansluiting op de omgeving - al weten te vinden. Op de bewust breed gemaakte paden wordt al volop gefietst, geskate, gewandeld en gejogd.

Gerelateerde projecten