10-09-2020

Bewoners omarmen plannen park en zeezwembad Harlingen

Samen met René Kuiken / Urbanism, ontwerpen wij een aantrekkelijk gebied aan de zuidkant van Harlingen: Het Westerzeedijkgebied. Op 1 september gaven we een presentatie aan omwonenden en andere belangstellenden. Alle vier de geplande bijeenkomsten, zaten vol. De ontwikkeling van het gebied leeft bij Harlingers!

De meer dan 80 aanwezigen waren zeer positief over de plannen: “Een zwembad biedt kansen voor de stad; het moet meer zijn dan alleen een zwemplek, de omgeving moet ook aantrekkelijk zijn voor toeristen”. De gemeente hoopt dat het zwembad als aanjager gaat werken en mogelijk andere functies kan aantrekken in het gebied.

Remco van der Togt lichtte vanuit Strootman Landschapsarchitecten de plannen voor het Balklandpark toe. De kwaliteit van het plan sprak aan en men werd enthousiast van de mix van routes, beplanting en gebruik. Mensen vonden het positief dat er veel aandacht is voor bloemen en insecten. Terecht werd aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid in het park. Het ontwerp houdt hier heel bewust rekening mee, door te voorzien in goede verlichting langs de hoofdpaden en zicht op de zitplekken langs de paden.

Ontwikkeling Balklandpark Harlingen stap dichterbij

In het najaar 2020 wint de gemeente advies in bij de klankbordgroep en wordt het voorlopig ontwerp voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. Als de raad hiermee instemt, wordt het ontwerp daarna technisch uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna worden de vergunningen aangevraagd. Het park wordt in 2021 aangelegd. De aanwezigen zijn blij met de korte termijn waarop dit gerealiseerd zal worden.

Foto: Joachim de Ruijter

Zie ook: Zeezwembad moet Harlingen op de kaart zetten (Leeuwarder Courant, 1 september 2020)