Twickel – Overpark

Vernieuwen met respect voor historie

In de lijn van het masterplan van Michael van Gessel hebben we een vernieuwingsplan gemaakt voor het Overpark van Twickel. Respect voor de historische parkaanleg en aandacht voor het hedendaagse gebruik staat hierin centraal. Om meer samenhang te krijgen tussen de verschillende delen van het Overpark is een langgerekte open ruimte in het bos gemaakt, en is de ‘overzijde’ van de rondweg sterker verbonden met het Overpark. Een tweede voetgangersbrug over de rondweg verbindt het landgoed met het centrum van Delden. 

Locatie

Delden

Opdrachtgever

Stichting Twickel

Oppervlakte

160 ha

Ontwerpjaar

2015-2016

Uitvoering

2015-2020

Twickel is het grootste landgoed van Nederland met een eeuwenlange geschiedenis die teruggaat tot in de 14e eeuw. Centraal in het landgoed ligt het kasteel, aan drie kanten omringd door het Huispark. Tegenover het kasteel, aan de overzijde van de statige Twickelerlaan, ligt het Overpark. De tuinen van Twickel zijn vanaf de 17e eeuw door verschillende generaties aangelegd. Het huispark met vijvers werd eind 18e en in de 19e eeuw aangelegd. Naast het kasteel ontstond rond 1900 een formele tuin met vormsnoei figuren in taxus en buxus.

image-part
image-part

Omstreeks 1835 is het vroege landschapspark door J.D. Zocher omgevormd. De lijnen van paden en vijvers werden vloeiender. Zocher gaf het centrale deel van het huispark haar huidige vorm. In deze periode ontstond ook de grote vijverpartij achter het kasteel. De Duitse landschapsarchitect C.E.A. Petzold heeft het landschapspark van Zocher in de periode 1885-1891 uitgebreid: het Overpark. Voor het kasteel plantte hij boomgroepen met doorzichten die als coulissen werken. Hierdoor ontstond een visuele verbinding met de omringende weilanden. 

Vanaf eind jaren 90 van de 20e eeuw tot begin 2015 was landschapsarchitect Michael van Gessel betrokken bij de vernieuwing van de parkaanleg van Twickel. Hij maakte een masterplan, dat hij uitwerkte voor het Huispark, waarvan de vernieuwing inmiddels is voltooid. Sinds de aanleg onder leiding van Petzold, ruim een eeuw geleden, is er in het Overpark geen grote vernieuwing meer geweest. In die eeuw zijn bijvoorbeeld bomen verdwenen of aan het eind van hun leven gekomen, zijn hier en daar nieuwe bomen aangeplant, en is de rondweg van Delden aangelegd, waardoor de oorspronkelijke opzet is vertroebeld. Ook zijn bruggen en meubilair versleten. Tijd dus voor een grondige opknapbeurt.

image-part

In de lijn van het masterplan van Michael van Gessel heeft ons bureau een vernieuwingsplan gemaakt voor het Overpark. Uitgangspunt daarbij is respect voor de historische parkaanleg, aanpassing aan de nieuwe omstandigheden en aandacht voor het huidige en toekomstige gebruik. Petzold streefde naar een sterkere verbinding tussen het Huispark en het Overpark; het vernieuwingsplan sluit daar op aan.

image-total

Het op veel plekken dichtgegroeide Overpark is inmiddels weer opengemaakt, boomgroepen zijn vernieuwd en hier en daar zijn boomgroepen toegevoegd. Om meer samenhang te krijgen tussen de verschillende delen van het Overpark is een langgerekte open ruimte in het bos gemaakt, waardoor een mooie gebogen ruimte de open ruimte voor het kasteel verankert aan het bos. Bomen aan het eind van hun levenscyclus zijn gekapt en veel nieuwe bomen zijn aangeplant. Veel opgaande beplanting parallel aan de rondweg is verwijderd, zodat de zichtrelatie tussen landgoed en Delden kon worden hersteld. Bij Carelshaven is een mooie beëindiging ontworpen voor de Twickelervaart in de vorm van een vijverpartij. Ook hebben we zeven nieuwe voetgangersbruggen ontworpen: zes in het Overpark en één over de rondweg om de verbinding tussen Twickel en Delden te versterken. Zo kan het Overpark weer 100 jaar mee.

Gerelateerde projecten

Landgoed Twickel

Landschaps-ontwikkelingsplan Twickel

Verdichting en vergroening: Transformatie Hembrugterrein

Landschapsbiografie Kaltmhoutse Heide vormt basis Masterplanproces Nationaal Park

Ontwerp voor Stinspark Zwolle

Landschapsvisie Nationaal Park Drentsche Aa

Belvedères Nationaal Park Drentsche Aa

Integraal ruimtelijk perspectief A7-corridor Groningen - Midden-Groningen

Vernieuwing landgoed Brakel

Een royale laan als groene entree voor Amstelveen

Beeldkwaliteitsvisie N271 bij Bergen (L.)

Landschapsbiografie en ontwikkelvisie voor zuidelijk deel Kempense Heuvelrug

Aantrekkelijk scenario voor de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Rondweg Delden – Twickel

Inrichtings- en beheerplan Strubben Kniphorstbosch

Inrichtings- en beheerplan Ballooërveld

Visie voor Berkel tussen Borculo en Lochem

Landschapsanalyse Koloniën van Weldadigheid

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Kroonjuwelen van Bronckhorst in kaart gebracht om toekomst veilig te stellen

Bruggen landgoed Scherpenzeel

Inpassing Flintenwaand Gasselterveld in het landschap

Oorlogsmonument Anloo

Ontwerp nieuwe terp Keyserkerk Middenbeemster

Landschapsvisie noordelijke Maasvallei

Ontwikkelingsvisie voor het landschap Zuidwest Fryslân

Inventarisatie waarden en beleid Nederlandse kust

Agenda IJsselmeergebied 2050

Ruimtelijke toekomstvisie Beetsterzwaag en Olterterp

Binnenhoven voor de Eusebiushof

Landgoed de Oosterhof Rijssen

Masterplan Kust en erfgoed

Toekomstscenario's voor buitenplaats Elswout

Principes voor ontwikkeling nieuwe erven op historisch landgoed Singraven

Ontwerp voor eerste deelplan PARK21 Haarlemmermeer