Gebiedsbiografie NOVEX-gebied regio Zwolle

Een uitnodiging om na te denken over de toekomst

In opdracht van NOVEX-gebied Regio Zwolle en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakten wij een gebiedsbiografie. Het resultaat is een publicatie die vanuit een boeiende kijk op de geschiedenis van het gebied een blik werpt op de toekomst en aan de hand van ontwikkelprincipes laat zien hoe aardkundige en cultuurhistorische waarden ingezet kunnen worden bij nieuwe ontwikkelingen. 

Locatie

NOVEX-regio Zwolle

Opdrachtgever

NOVEX-gebied Regio Zwolle en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Oppervlakte

111.940 ha.

Ontwerpjaar

2022-2023

Uitvoering

2023-

Als NOVEX-regio speelt Regio Zwolle een cruciale rol in het behalen van nationale doelen voor klimaatbestendigheid en groei. Vorig jaar introduceerde de regio haar eigen verstedelijkingsstrategie, waarin slimme mobiliteit en klimaatadaptiviteit essentiële rollen spelen. De gebiedsbiografie helpt met het maken van keuzes om de strategie om te zetten naar actie. Zo betekent de ambitie voor klimaatadaptief verstedelijken dat bodem en water (meer) sturend zijn. De biografie geeft hiervoor concrete handreikingen. 

image-part

De gebiedsbiografie is geen eindpunt, maar de start van een gesprek over de toekomst van de regio. Verdeeld in vier tijdvensters, biedt de biografie inzicht in aardkundige ontwikkelingen tot de vroege middeleeuwen en de landschapsvorming daarna. De gebiedsbiografie biedt veel meer dan alleen kennis over het ontstaan van het landschap. Aan de hand van ontwikkelprincipes laat de biografie zien hoe aardkundige en cultuurhistorische waarden ingezet kunnen worden bij nieuwe ontwikkelingen. Het interessante is dat juist de wijze waarop het landschap is gevormd, ons kan gidsen bij de opgaven waar we voor staan zoals klimaatverandering en groei. Een kaart met 50 ontwikkelkansen inspireert toekomstige projecten. 

image-total

Het boek over het landschap mag dan vooral gemaakt zijn voor beleidsmakers - het is ook toegankelijk voor vele anderen.  De verhalen over het ontstaan van het landschap door de eeuwen heen worden verteld aan de hand van thema's. Zo had de opkomst van het toerisme gevolgen voor de ontwikkeling van het recreatielandschap en is er een relatie tussen landschap en regionale specialisaties als de kalkbranderij, papierindustrie, biescultuur, baksteenindustrie en stratenmakerscultuur. Kortom: interessante thematische invalshoeken die van alles vertellen over de geschiedenis en ontwikkeling van de regio én het landschap.

Gerelateerde projecten