Inrichtings- en beheerplan Strubben Kniphorstbosch

Strubben Kniphorstbosch is een van de parels van het Drentsche Aa-gebied en verreweg het grootste archeologische rijksmonument van Nederland. Als vervolg op de landschapsvisie Drentsche Aa, hebben wij voor Strubben Kniphorstbosch een inrichtings- en beheerplan gemaakt dat is opgevat als een landschapsarchitectonische opgave, waarin het beeld een centrale rol speelt.

Locatie

Gemeente Aa en Hunze, Drenthe

Opdrachtgever

Staatsbosbeheer regio Noord

Partners

NovioConsult, Kenniscentrum Landschap van de RUG (Theo Spek), Bureau Overland (Jan Neefjes)

Oppervlakte

295 ha

Ontwerpjaar

2007-2008

Uitvoering

2010-2015

Het gebied heeft een ongekende concentratie van archeologische waarden, die bovendien voor een groot deel zichtbaar zijn. Naast aardkundige waarden als laagten, stuifzanden en vennetjes en prehistorische monumenten als hunebedden en vele grafheuvels, bevat het gebied veel restanten uit verschillende perioden. Grote bundels karrensporen lopen over de Hondsrug; er zijn eikenstrubben die veelzeggend zijn over de voorheen prominente rol van schapen in het heidelandschap en restanten van eeuwenoude vormen van (hout)beheer als holten en hakhout.

image-part

Het gebied werd tot een paar jaar geleden beheerd als natuurterrein en Defensieterrein. Spontaan gegroeide jonge bossen en opslag hebben zo een groot gedeelte van de archeologische relicten bedekt, het gebied verruigd, en waardevolle contrasten uit het gebied laten verdwenen.

In ons inrichtings- en beheerplan speelt beeld een centrale rol. Contrasten zijn stevig aangezet en verschillen tussen natuur en cultuur gedramatiseerd. De weidsheid die het gebied ooit had is weer terug, waardoor ook zeer rijke ecologische gradiënten ontstaan van gesloten naar halfopen en open landschap, en de grote tijdsdiepte van dit landschap weer zichtbaar wordt.

image-part
image-total

Dit geeft het landschap een verhevenheid die verder gaat dan schoonheid alleen. Het plan benut de kansen om de zichtbaarheid en de ruimtelijke samenhang tussen de sporen uit het verleden te vergroten, waardoor bezoekers onder de indruk kunnen raken van de overweldigende hoeveelheid historisch materiaal in dit sublieme landschap.

Gerelateerde projecten