Deelgebieden De Stationstuinen

Tuinsingel
Dit is een open groene zone met een kronkelende waterpartij met aaneengesloten vijvers. In het midden van de tuinsingel ligt het gebied Verse Grond (voorheen Loods 38), een plek waar alle speerpunten van De Stationstuinen bij elkaar komen; voeding, beweging, ontmoeting en vertier.

Spoorlaan
Deze oostwest georiënteerde bomenlaan met groeneilanden kruist met een elegante bakstenen brug de tuinsingel. De Spoorlaan voedt de zone rond het treinstation en faciliteert een HOV-buslijn en de vele fietsers en voetgangers die gebruik zullen maken van het gebied. Het Stationsplein is een ontmoetingsplek met een stedelijk maar groen karakter waaromheen zich commerciële functies zullen vestigen.

Dwarsligger
De Dwarsligger ligt aan de zgn. blusvijver. Deze vijver is een trapeziumvormig waterelement dat bij de station infrastructuur hoort, maar ook een heilzame plek is voor waterdieren en -planten. In ons voorstel wordt de Dwarsligger een parkway met een kronkelend vlonderpad aan de blusvijver. Aan de noordkant verbinden we het Stationsplein en de Dwarsligger met een royaal houten steigerdek.

Gebroken Meeldijk(plein)
Dit plein bevindt zich aan de zuidkant en vormt een fysieke verbinding onder het spoor door en ook naar het treinstation. Ons voorstel verpakt de ruimte - het Gebroken Meeldijkplein - in groen met bomen door uitgebalanceerd grondwerk. Verder optimaliseren we de fietsers- en voetgangersverbinding tussen De Stationstuinen en Barendrecht-Centrum door de tunnelbak flink in te korten en het tracé toegankelijker te maken.

Stationsgebied
De grenzen van het plangebied voor het inrichtingsplan stoppen bij het treinstation. Het studiegebied van De Stationstuinen omvat echter het gehele stationsgebied, inclusief de entrees aan de oost- en westkant. De oostkant met het aangrenzende Stationsplein is het aangezicht waarmee de bewoners van De Stationstuinen in contact zullen zijn. Het is daarom van belang om de constellatie van functies en bouwvolumes nader te onderzoeken en waar nodig te optimaliseren. Wij hebben voorstellen gemaakt voor een goede aansluiting van functionaliteit en karakter door inzet van een bescheiden stadsbalkon opgetrokken uit hout. Het Stationsplein is een van de ‘poorten’ van en naar De Stationstuinen en zal daarom kenmerkende elementen krijgen met sierbeplanting en houten elementen.

Klimaatstraten
De Stationstuinen voorziet in diverse woningtypen met een mix van nieuwe buurtbewoners. Naast appartementen zullen er grondgebonden woningen worden gebouwd. Deze staan voornamelijk in de zogenaamde klimaatstraten. Zij worden gekenmerkt door groene invulling met klim- en gevelplanten en uitgekiende wateroplossingen die zichtbaar zullen zijn in het straatbeeld.