Colofon

Content website: Strootman Landschapsarchitecten
Vormgeving website: Lopezlab
Technische realisatie: NotFound Digital Creativity

Copyright:
Auteursrechten en databankrechten beschermen de inhoud van deze website. Daarbij gaat het om alle content: gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties hiervan. De rechten berusten bij Strootman Landschapsarchitecten, tenzij dat anders op de site wordt vermeld. De informatie op onze site hebben we zorgvuldig samengesteld. Toch kan het zijn dat we hierbij fouten hebben gemaakt of onvolledig zijn geweest. Aansprakelijkheid daarvoor sluiten we uit. Wel stellen we het op prijs hierover contact te hebben via info@strootman.net.

Privacy:
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vragen? Neem dan contact op met petra@strootman.net (communicatie Strootman Landschapsarchitecten).