19-05-2022

Strootman Landschapsarchitecten ontwerpt openbare ruimte groene woon- en werkwijk Barendrecht

De gemeente Barendrecht heeft de opdracht voor het ontwerp van een aantrekkelijke, levendige en groene buitenruimte voor de nieuwe wijk De Stationstuinen gegund aan Strootman Landschapsarchitecten. In dit gebied van 40 hectare, direct grenzend aan Station Barendrecht, komen zo’n 3.500 woningen en circa 67.000 m2 voorzieningen, variërend van werken, horeca, dienstverlening tot aan retail en onderwijs. Het wordt een stedelijk gebied met een dorps karakter, waar de auto’s grotendeels uit beeld zijn verdwenen en groen en water de sfeer bepalen. Hier leef je straks met alle faciliteiten van de stad dichtbij en goed bereikbaar, in een gezonde omgeving waar kinderen ruimte hebben om te spelen. De openbare ruimte speelt een cruciale rol in de beleving van de wijk. We werken in het ontwerptraject nauw samen met de gemeente Barendrecht, Rademacher / De Vries (stedenbouw) en Emborion Vastgoed.

Onze inzet
Onze inzet is het omvormen van het anonieme, grijze bedrijventerrein en stationsgebied naar een aantrekkelijke, levendige, groene plek om te wonen en te werken. We zetten ons ervoor in om de Stationstuinen te transformeren tot een voorbeeldlocatie die laat zien hoe je binnenstedelijke kwaliteit kunt realiseren tegen een station aan, hoe andere wijken daarvan meeprofiteren door betere aanhechting met groen en de omgeving, en hoe, door de ambitie hoog te houden, een nieuwe groene stadswijk kan worden gemaakt met power, karakter en sfeer. De uitdagende invulling van de openbare ruimte rust op drie pijlers: ‘gezond bereikbaar’, ‘groen en bewust’ en ‘een plek voor iedereen’.

Poëtisch, organisch, zacht
Belangrijk is de aanhechting tussen het dorpscentrum en De Stationstuinen: de aansluiting op het Spoorpark, in samenhang met het Stationsplein en de inrichting van de blusvijver. Doel is de nieuwe wijk op een aantrekkelijke, overtuigende en royale manier aan te sluiten op het park, gelegen op het dak van het station. De rationele, rechtlijnige, zakelijke wereld van spoor en bedrijventerrein, wordt in de ontwikkeling juist een kwaliteit door de inzet van sterke tegenhangers. Poëtisch, organisch, zacht, vriendelijk, bloemrijk en natuurlijk zijn de associaties bij de toekomst van dit gebied. Waar er ruimte in de grond is, zullen we veel opgaande beplanting zien, in de vorm van bomen en heesters, en als de ruimte er niet is, kiezen we voor geveltuintjes in eigen beheer, begroeide gevels, daken en pergola’s. Een wereld die hard en zacht tegelijk is. Van domein van doelmatige productie en logistiek, wordt het gebied een biodiverse omgeving, gemaakt voor mens, dier en plant.