30-04-2024

Imposante bosbrug bij Oudenbosch: verbinding én uitkijkpunt

In 2016 ging de Oudenbossche Koepelbaan open, de rondweg om Oudenbosch, die het landschap doorsnijdt. In de oorspronkelijke plannen stond een brug over de rondweg. Die brug kwam er uiteindelijk niet. Jammer, vond Richard Driessen, een betrokken inwoner van Oudenbosch, gemeente Halderberge. Hij nam het initiatief voor een brug over de rondweg en startte een petitie. De brug moet een directe verbinding realiseren tussen de wijk Albano, sportpark Albano en het landelijke gebied met het Pagnevaartbos. Strootman Landschapsarchitecten onderzocht het idee voor een brug en maakte een ontwerpvoorstel dat binnenkort besproken wordt door de raad.

De brug is een belangrijke missing link in het netwerk van wandelroutes tussen de vijf dorpen van Halderberge. En wandelen, erop uit gaan, buiten sporten… Sinds Covid is de behoefte daaraan steeds groter geworden. Het initiatief voor de brug is ondersteund door inwoners van Halderberge. Omdat ook de gemeente kansen ziet heeft zij Strootman Landschapsarchitecten gevraagd het idee voor een brug te onderzoeken en uit te werken, met een visie voor inpassing en een aansprekend ontwerpvoorstel.

In ons voorstel krijgt de brug betekenis op verschillende schaalniveaus:

  • De brug vormt een bijzondere en mooie nieuwe landmark, opvallend en aantrekkelijk voor wandelaars en passanten.
  • Er ontstaat een directe verbinding tussen woonwijk Albano en Sportpark Albano met de Albanovijvers.
  • De brug vormt onderdeel van de verbinding tussen (het centrum van) Oudenbosch en het Pagnevaartbos, inclusief het recreatieve cluster.
  • Er ontstaat meerwaarde voor heel Halderberge door vijf dorpen met elk een eigen karakter en belangrijke natuur- en recreatiegebieden te verbinden.  

Het eerste ontwerp is gemaakt, en bestaat uit twee delen: de brug zelf en een wandelpad van hout, waaronder een vlonderpad over de Albanovijvers. In mei bespreekt de gemeenteraad het voorstel. Het uiterlijk van de brug moet robuust worden, met een houten constructie van grove houten stammen en planken. Het is een verwijzing naar de bosbeleving van het Pagnevaartbos en een vergelijkbare houten brug die daar vijftig jaar geleden stond. Boven op de brug heeft men een weids uitzicht op de omgeving en ziet men de koepels van de kapel Saint Louis en de basiliek van de heilige Agatha en Barbara. Om de relatie met de vijf kernen van de gemeente zichtbaar te maken worden de dorpsnamen in de richting van het dorp bij de verschillende doorzichten in het hout gebrand. Ook komen er op de brug gezegden in Oudenbossche taal, zoals: ‘Agge innut schu(i)tje zit dan motte vaore’.