03-02-2022

De Bossenstrategie kan een enorme kwaliteitsimpuls aan ons landschap geven

Een groei van maar liefst tien procent bos in Nederland, dat is de ambitie van de Bossenstrategie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies. Met 37.000 hectare aan
nieuwe bomen en bos moeten de doelen uit het Klimaatakkoord worden gehaald.

‘De overheid moet echt meer visie en regie ontwikkelen’

Redacteur Merel Uildriks van DEAL, een uitgave van het programmabureau Erfgoed Deal, ging in het Diemerbos in gesprek met Berno Strootman, Edwin Raap (RCE) en Jan Janse (Staatsbosbeheer). Zij zagen in hun carrière de hoeveelheid groen en de kwaliteit van het landschap in rap tempo achteruit gaan.