17-01-2021

Bossenstrategie kans kwaliteitsimpuls landschap en stad

Vorig jaar vroegen het Ministerie van LNV en de provincies het College van Rijksadviseurs (CRa) om een advies uit te brengen over de bossenstrategie. De bossenstrategie vloeit voort uit het Klimaatakkoord. Rijk en provincies willen graag meer samenhang aanbrengen tussen het bos-, natuur- en klimaatbeleid. Rijk en provincies streven naar tien procent meer bos vóór 2030, wat neerkomt op zo’n 37.000 ha erbij. De vraag is: hoe doe je dat in een land waar de grond schaars is en de druk op de landbouwgrond groot?

Afgelopen week vertelde Berno Strootman, tot december nog lid van het CRa, over de kansen die hij ziet voor de bossenstrategie. Op vrijdag 15 december zette hij zijn gedachten uiteen in het webinar ‘Ruimte maken voor nieuw bos’, georganiseerd door het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Op zondag 17 januari vertelde hij erover tijdens een uitzending van Vroege Vogels. De achterliggende vraag was best een lastige, want: “Meer bos vraagt om meer grond en dat zal vaak grond zijn die nu in agrarisch gebruik is. Tegelijk is een fundamentele transitie van de landbouw nodig. Daarvoor is eerder meer dan minder landbouwgrond nodig. Hoe bereik je dan dat meer bos ook bijdraagt aan een vitale, duurzame landbouw?”

De bossenstrategie biedt volgens Berno een enorme kans om een kwaliteitsimpuls te geven aan ons landschap en aan onze steden. “Door niet alleen te denken in ‘bos’, maar ook in bomen en landschapselementen als heggen, houtwallen en bosjes, kunnen we onze landschappen weer een stuk aantrekkelijker en biodiverser maken, mits goed ontworpen. Voor boeren kan hieruit een verdienmodel ontstaan.“ Daarnaast ziet hij kansen voor het vergroenen van steden en voor de aanplant van nieuwe stads- en dorpsbossen.

Beluister hier het interview met Berno Strootman in Vroege Vogels (BNNVARA), 17 januari. Start 7.41 uur