06-04-2022

Veel belangstelling voor presentatie conceptvisie parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst presenteerden we de conceptvisie voor de toekomst van drie Arnhemse parken: Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem. Drie prachtige parken waar de opgaven van de huidige tijd – klimaatadaptatie, biodiversiteit en hogere bezoekersaantallen – vragen om aanpassingen. In de conceptvisie schetsen we aan de hand van zes thema’s een toekomst waarbij de parkarchitectuur de basis vormt bij beslissingen over beplanting: een spel van doorzichten en verrassing, bijzondere objecten, enscenering, beslotenheid en open ruimtes. Speciale aandacht is er voor de vista’s en het laanherstel van de parken. De visie laat zien hoe binnen de mogelijkheden van de parkarchitectuur de biodiversiteit optimaal hersteld kan worden.

Op dit moment is er een groot verschil in ‘natuurlijkheid’ van de open ruimtes. Er zijn prachtige natuurweiden en er is kruidenrijk grasland, maar ook veel gazon en intensieve landbouw. Als dit omgebogen kan worden naar natuurinclusieve landbouw, creëert dit een enorme meerwaarde voor parkbezoekers en de natuur. Bezoekers en natuur zijn ook gebaat bij meer hooiland met gemaaide randen, waarbij op een aantal gerichte plekken ligweides met gazon gemaakt kunnen worden. Ook is er winst te boeken bij verbetering van de paden: door deze een elegante belijning te geven of een nieuwe slijtlaag of asfalt te vervangen door halfverharding en veilige en duidelijke paden en oversteekplekken te maken voor voetgangers en fietsers. Wat voor de paden geldt, geldt ook voor de entrees van de parken. Die kunnen op een aantal plekken beter, fraaier en soms ook veiliger. En er liggen meer kansen. Door meer accent te leggen op de hoogteverschillen en de sprengkoppen in de parken, dragen deze nog meer bij aan de bijzondere kwaliteit van de parken en de beleving van bezoekers.

Om te kunnen blijven genieten van de parken, is het ook belangrijk een goede zonering te hebben van attracties en programma-invulling. In de conceptvisie stellen we voor om activiteiten meer te spreiden over de drie parken; om nieuwe attracties of accenten toe te voegen; een nieuwe iconische bestemming te kiezen voor de Gulden Bodem; kritisch te kijken naar de invulling van het hertenkamp en evenementen beter te reguleren.

De conceptvisie zal de komende tijd verder uitgewerkt worden en is deze zomer definitief.