23-02-2023

De Dag van het Landschap als opmaat naar een nieuwe landschapsvisie

Op uitnodiging van de gemeente Súdwest-Fryslân organiseerden wij ‘De Dag van het Landschap’. Centraal stond de uitdaging hoe een landschapsvisie anticipeert op de huidige opgaven, waarbij niet alleen de kwaliteit van het landschap overeind blijft, maar er ook kwaliteit aan toegevoegd wordt. Wethouder Henk de Boer: ‘onze gemeente wil zich zo goed mogelijk inzetten en voorbereiden op de grote uitdagingen op het gebied van landbouw, bodem, water, klimaat, biodiversiteit, energie en de impact daarvan op het landschap’.

De huidige landschapsvisie, die wij maakten, dateert uit 2009. Inmiddels is er veel meer dynamiek en zijn de opgaven dwingender dan toen. Tijdens ‘De Dag van het Landschap’ kwamen urgente opgaven voor de regio voorbij. Peter van der Maas, lector Duurzame Watersystemen aan Hogeschool Van Hall Larenstein ging in op het belang van balans in waarden van bodem en water; Jan Willem Erisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid, Universiteit Leiden, op de opgaven van stikstof en landbouw. Eddy Wymenga, directeur van Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek belichtte de bijzondere gebiedskenmerken en de betekenis van het gebied voor weidevogels en doortrekkers en Machiel Mulder, professor Energie en Economie, Universiteit Groningen, maakte concreet hoe onze energievraag zal groeien en wat de gevolgen voor de ruimte zijn.

‘En ja, iedereen houdt van het landschap, en de kwaliteit daarvan wordt beïnvloed door factoren waar je als gemeente lang niet altijd invloed op hebt. Maar één van de knoppen waar je als gemeente aan kunt draaien is de landschapsvisie’, betoogt dagvoorzitter bernostrootman. ‘Wil je er echt voor gaan, en kwaliteit behouden en ontwikkelen, bereid je er dan op voor dat een visie actie moet uitstralen en misschien wat pijn zal gaan doen. Niet alleen maar feel good en zeker niet te vrijblijvend. Want de opgaven waar we voor staan zijn concreet, dwingend en pregnant.’