30-05-2023

De Groene Stelling - een nieuw perspectief voor boeren, het landschap en bewoners rond Haarlem, Purmerend en Amsterdam

Dertien partijen, waaronder Strootman Landschapsarchitecten, slaan de handen ineen om een mooier en groener landschap in de Metropoolregio Amsterdam te ontwikkelen: De Groene Stelling. Een gebied waar gezorgd wordt voor gezond voedsel uit een prachtig, biodivers en toegankelijk landschap, dichtbij de stad, met ruimte voor natuur, recreatie en klimaatadaptatie. In totaal beslaat dit gebied maar liefst 25.000 ha. Hiermee wordt boeren een toekomst geboden en bewoners een mooier en toegankelijker landschap. De partijen doen een oproep aan iedereen in het gebied - boeren, bewoners, bedrijven en overheden - om mee te gaan doen. Dit kan door bijvoorbeeld bij te dragen aan de aanplant van bomen, het inzaaien van kruidenrijk grasland of het kopen van lokale biologische yoghurt.

De oude Stelling van Amsterdam is een inspiratie voor de toekomstige Groene Stelling. “Vroeger is deze stelling gebouwd om de vijand buiten te houden en werd daarbinnen voedsel verbouwd, zodat de belegering kon worden overleefd. De nieuwe, Groene Stelling ligt binnen de oude Stelling en hier gaan we op basis van de oude ingrediënten het landschap van de toekomst ontwikkelen”, aldus Jeroen van Herk, één van de initiatiefnemers van het plan.

'Voedsel voor de stad, ruimte voor natuur en water en een toegankelijker landschap'

De Groene Stelling is een initiatief van 13 partijen om een mooi en productief landschap rondom de steden Haarlem, Hoofddorp, Beverwijk, Purmerend, Amsterdam en anderen te ontwikkelen. De inzet is een sterker met de stad verbonden landschap waar 1. gezond voedsel voor de bewoners wordt geproduceerd; 2. meer ruimte is voor natuur en water en 3. meer ruimte aan recreatie en ontspanning wordt geboden. “Boeren zijn belangrijk voor de toekomst van dit gebied. Ze produceren niet alleen voedsel, ze beheren ook dit mooie historische landschap. Alleen samen kunnen we dit op een toekomstgerichte manier invullen", aldus Dirk van der Beek, directeur van Boeren van Amstel.

Het initiatief is een unieke samenwerking van bewoners, agrarische organisaties, maatschappelijke partijen en bedrijven. Deze partijen gaan de komende twee jaar aan de slag om zeven concrete actiepunten te realiseren, ieder vanuit zijn eigen kracht. Dit betreffen concrete acties om meer bomen aan te planten waar dat kan, meer kruidenrijk grasland in te zaaien en een nieuwe coöperatie op te zetten om natuurinclusieve producten beter af te zetten in de stad. Daarnaast wordt meer ruimte voor natuur en water gemaakt om de biodiversiteit te versterken en de regio klimaatadaptiever te maken. “Behalve met voedsel en natuur gaan we ook aan de slag met recreatie. We gaan nieuwe wandel- en fietsroutes realiseren en een interessante nieuwe SmaakRoute voor producten van het platteland ontwikkelen”, zegt Frits Brouwer van de ANWB.

De Groene Stelling is tevens een beweging van mensen en partijen die hier aan bij willen dragen. Het is dus een open uitnodiging aan andere bewoners, ondernemers, organisaties en overheden om mee te gaan doen.