15-12-2022

Voorkeursalternatief dijkverbetering Maas bij Cuijk – Ravenstein vastgesteld      

Vrijdag 18 november stelde het algemeen bestuur van het Waterschap Aa en Maas het voorkeursalternatief voor de dijkverbetering van Cuijk-Ravenstein vast: een 21 km lang dijktraject langs de Maas. Ruim twee jaar werkten wij samen met WSP en het waterschap aan een plan voor de dijkverbetering. Het doel was naast maatregelen op het gebied van waterveiligheid en milieu ook een ontwerp te maken dat een bijdrage zou leveren aan het landschap, natuur en recreatie.

Samen met WSP en Waterschap Aa en Maas ontwierpen we een herkenbare dijk, met een link naar het verleden, nu klaar voor de toekomst.

Wij zijn blij dat het algemeen bestuur door het vaststellen van het voorkeursalternatief gekozen heeft voor een kwaliteitsimpuls van het gebied. Zo vormen de verschillende dijkprofielen die we ontwierpen en die opgenomen zijn in het voorkeursalternatief een mooi, samenhangend geheel. Voor de vestingstad Grave keken we hoe de waterkering een impuls kon geven aan de kwaliteit van de Maaskade. Ook onderzochten we hoe delen van de oude vesting konden worden teruggebracht. Ook namen we in het plan meekoppelkansen op, die uitgewerkt zullen worden in een volgende fase. Zo zijn er plannen voor een doorlopend fietspad op de dijk, wandelpaden vanaf de dijk naar de omgeving en het creëren van bijzondere rustpunten.