08-12-2022

De Dinkelagenda: een blauwe blik op het Dinkeldal

Het Dinkelstroomgebied is een prachtig systeem, liggend in een fantastisch landschap. In de afgelopen eeuwen hebben we het natuurlijke systeem naar onze hand gezet, zodat er op de meeste plaatsen landbouw mogelijk is. Inmiddels is echter duidelijk dat dit bouwwerk nu en in de toekomst steeds minder zal voldoen: er zijn allerlei opgaven vanuit onder andere KRW, Natura 2000, de NOVI en de Green Deal. En we worden geconfronteerd met de gevolgen van het veranderende klimaat: het wordt steeds warmer en we hebben te maken met meer weerextremen waar het systeem niet op is ingericht. Hoog tijd om in het Dinkeldal een volgende stap te zetten.

Op naar trager, schoner en natuurlijker water

Waterschap Vechtstromen, waterschap in het oosten van Nederland, heeft een Dinkelagenda opgesteld, daarbij ondersteund door Strootman Landschapsarchitecten. De basis hiervoor is de Watervisie 2050, waarin het waterschap de koers uitzet voor drie belangrijke opgaven: de veranderingen van het klimaat, de druk op de waterkwaliteit en de duurzaamheidsopgave (vergroeningsstrategie) vertaald naar het Dinkelstroomgebied. De Dinkelagenda biedt een visie vanuit het watersysteem op het stroomgebied waarin gebruiksfuncties (landbouw en natuur) en het watersysteem in een natuurlijker balans komen. Dat gebeurt aan de hand van vier principes op verschillende niveaus van het stroomgebied: van bron en haarvaten, beken, naar uiteindelijk de rivier de Dinkel zelf.

De Dinkelagenda is voor waterschap Vechtstromen de bouwsteen vanuit de wateropgave in de gebiedsgerichte aanpak en nodigt uit tot dialoog en verbinding met andere partijen in het stroomgebied van de Dinkel: de grondbezitters en -gebruikers (landbouw en natuur) en beleidspartijen (gemeenten en provincie). Hoe kijken zij tegen de wateropgaven aan en hoe willen zij deze oppakken in combinatie met andere opgaven of ontwikkelingen?