10-10-2020

Een landgoed is nooit af

„Het Pact van Twickel was en is een prachtig voorbeeld van wat je met een gebiedsgerichte aanpak kan bereiken”, zegt rentmeester Egbert Jaap Mooiweer van Twickel.

Elf jaar is er gewerkt aan de uitvoering van het Pact dat in 2009 tussen meerdere partijen werd gesloten. De vernieuwing van het landgoed, die al in 1998 was gestart, kreeg daarmee een forse extra impuls. Nu, met de verwijdering van de noordelijke lus van de rondweg in zicht, is de klus zo goed als geklaard. “Die rondweg had er op deze plek natuurlijk nooit mogen komen”, zegt Berno Strootman In het artikel ‘Na elf jaar is het Pact van Twickel voltooid: Een landgoed is nooit af’ (Tubantia, 7 oktober 2020). "Hij is destijds aangelegd als een snelweg, met brede bermen en flauwe taluds. De band tussen Twickel en Delden werd wreed verstoord." Herstel van die band was een van de uitgangspunten van het Pact. De weg is nu veel beter ingepast in het landschap. De taluds zijn steiler gemaakt en er zijn twee voetgangersbruggen aangelegd.

"Twickel koos niet voor restaureren maar voor vernieuwen en aanpassen aan deze tijd"

Strootman Landschapsarchitecten nam in 2015 het werk van Michael van Gessel over, toen hij vanwege ziekte moest stoppen. Een belangrijke vraag was: gaan we alleen maar restaureren of kiezen we voor vernieuwing en passen we het landgoed aan aan een nieuwe tijd? “Ik zie het nog steeds als een zegen dat Twickel voor het laatste heeft gekozen”, aldus Berno Strootman. En er is veel gebeurd. Veel meer dan de voor iedereen zichtbare aanpassingen aan de rondweg. Natuur, landbouw, infrastructuur, recreatieve voorzieningen en waterbeheer: in feite alles bij en rond het kasteel ging op de schop. Bomen werden gekapt, nieuwe bomen aangeplant, oude zichtlijnen hersteld, paden verbreed en aangelegd, vijvers gegraven, bruggen gebouwd, boerenschuren opgeknapt en landbouwgronden geoptimaliseerd. Er is weer openheid in het landschap en de recreatieve van het landgoed is door alle ingrepen enorm versterkt.

Bij de voltooiing van het Pact staat één ding voor Strootman en Mooiweer voorop: de behoefte aan een nieuw Pact, een nieuwe overeenkomst met externe partijen om de uitdagingen van de nieuwe tijd aan te kunnen. Duurzaamheid en natuurherstel, maar ook biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw vormen daarbij de sleutelwoorden.