21-12-2022

Onderzoeksvoorstel Nederland Veganland door naar 2e ronde Open Oproep EFL

Wat een geweldig resultaat: maar liefst 38 teams leverden bijzonder interessante ontwerpvoorstellen in nav de Open Oproep van de EFL-Stichting met een zeer interessante en actuele uitvraag: Kunnen we de gevolgen van klimaatverandering zo vormgeven dat de leefomgeving van iedereen erop vooruit gaat? Wat betekent dat voor de inrichting van de ruimte, in Nederland maar ook over de hele wereld? #klimaatrechtvaardigheid

Inmiddels heeft de jury 6 teams, waaronder het team van Strootman Landschapsarchitecten met Jan Willem Erisman, expert landbouwsystemen (Universiteit Leiden), Kees Bastmeijer, expert natuurbeschermingsrecht (Universiteit Groningen) en ovb Tineke Lambooy, expert nieuwe governance modellen, geselecteerd die door zijn naar de 2e ronde en in januari hun visie pitchen op klimaatrechtvaardigheid. De voorstellen van de zes teams die door mogen, onderscheidden zich volgens de jury door originaliteit en transdisciplinaire aanpak.

Klimaatrechtvaardigheid is een complexe opgave. En superurgent. Waarbij, zoals Marieke Berkers betoogt in haar artikel 'Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld', het koppelen van het thema klimaatrechtvaardigheid aan het ruimtelijk domein nog geen vanzelfsprekende actie is - wél een kansrijke. Het geeft namelijk kansen om opgaven, ruimtelijke keuzes en de gevolgen daarvan scherper te formuleren en te onderbouwen. De kracht van goed ontwerp is daarbij van grote waarde.

In ons ontwerpend onderzoek Nederland Veganland stellen we ons de vraag: Stel, Nederland kiest ervoor om alleen nog maar voedsel voor menselijke consumptie te produceren, primair bedoeld voor binnenlandse consumptie. Dus geen veevoer, vlees, zuivel en eieren meer. Wat zou dat kunnen betekenen voor klimaatrechtvaardigheid?