22-06-2020

Manifest Groen Groningen ondertekend

Groningen maakt werk van het klimaatadaptief en groen maken van stad en ommeland. 18 juni werd het Manifest Groen Groningen! ondertekend door acht Groninger natuur- en landschapsorganisaties en twee wethouders. Bij de tien actiepunten ligt de focus op biodiversiteit, klimaatadaptatie, de inpassing van de energietransitie en natuurinclusief bouwen.

Na de zomer buigt de raad zich over het Groenplan dat wij met en voor de gemeente maakten. Met het Manifest én het Groenplan kan de gemeente overwegen om een ‘e’ in de naam op te nemen. In het Groenplan ligt een grote ambitie om het bestaande groen aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar te maken.

"Met dit plan kan Groningen overwegen een 'e' aan de naam toe te voegen"

Daarnaast gaat het plan uit van 30.000 m2 groen dat jaarlijks toegevoegd wordt en ieder jaar 1.000 bomen erbij. Op het conceptplan hebben inwoners inmiddels kunnen reageren. De reacties verwerken we om het Groenplan nog sterker maken. Alle reacties worden gebundeld in een inspraaknota. Na de inspraak neemt de gemeenteraad een besluit over het Groenplan.