08-01-2024

Groenvisie Assen: Verbeteren, vergroten, en verbinden van groen maakt Assen in 2040 dé groene stad van het noorden.

Met een zeer ruime meerderheid nam de gemeenteraad van Assen vlak voor de kerst de Groenvisie aan. Deze visie, door ons gemaakt in opdracht van de gemeente, zet de route uit waarmee Assen in 2040 ‘groene stad van het noorden’, zal zijn. De uitgangspositie is goed: Assen won het afgelopen jaar de Groene Stad Challenge en werd uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland. Maar groen zijn betekent niet automatisch groen blijven. Er staat in de stad veel op stapel: wijkvernieuwing, modernisering van bedrijventerreinen en grote transformatieopgaven zoals die voor het Havenkwartier. Daar komen uitdagingen zoals klimaatadaptie, energietransitie en natuurinclusief bouwen bij. Reden waarom de stad haar ambitieuze omgevingsvisie kracht bijzette door een nieuw groenbeleid: de Groenvisie.

Assen is een stad omringd door fantastisch landschap. Ooit ontstaan aan een bovenloop van het Drentsche Aa, is die relatie met het omliggende gebied en de landschappelijke structuren waarbinnen de stad gegroeid is, nog steeds voelbaar tot diep in het centrum. In de omgevingsvisie ‘Assen nog mooier’ legde Assen vast in 2040 een ‘dynamische hoofdstad’ te willen zijn; een ‘verbonden stad’ en ‘groene stad van het noorden’. De groenvisie die wij maakten laat zien voor welke opgaven Assen de komende decennia staat en hoe groen hiervoor zal worden ingezet.

Bij het werken aan de Groenvisie zijn ook de inwoners van de stad betrokken. En omdat de Groenvisie zich richt op een periode tot 2040, was het belangrijk niet alleen oudere inwoners te betrekken, maar ook jonge Assenaars zoals de kinderraad; een club kinderen uit de groepen acht van de Asser basisscholen. Voor de groenvisie zijn ze gevraagd naar hun ‘sleeping beauty’. Dat is een groene plek in hun eigen wijk die met wat extra aandacht een waardevolle groene plek voor de wijk kan worden, zodat iedereen ervan kan genieten. 

Om van Assen dé groene stad van het noorden te maken, zetten we in op drie V’s: het Verbeteren van groen, het Verbinden van groen, en het Vergroten van groen. In vier onderdelen komen deze tot uiting in het aanpakken van opgaven en ambities:

  • Groen en verbonden netwerk
  • Aantrekkelijke, diverse en goed bereikbare groengebieden
  • Gezonde woon-, werk- en winkelgebieden
  • Een toekomstbestendig en toegankelijk buitengebied

Voor elk onderdeel hebben we principes opgesteld die richtinggevend zijn voor projecten en deeluitwerkingen.