21-12-2022

De groene stad van het noorden? Groenvisie baant voor Assen de weg

Assen is een stad omringd door fantastisch landschap. Met nieuwe uitdagingen zoals klimaatadaptie, energietransitie en natuurinclusief bouwen is er behoefte aan nieuw groenbeleid. Assen heeft daarbij een mooie ambitie: het wil de groene stad van het noorden worden. De urgentie om de opgaven aan te pakken en de kansen die groen biedt, worden sterk ervaren. Wethouder Bert Jan ten Oever:

‘Als ik kijk naar de opgaven waar we als gemeente voor staan, dan denk ik dat we ons moeten gaan realiseren dat groen een steeds belangrijker bezit van een stad wordt en daar moeten we dan ook naar gaan handelen.'

Strootman Landschapsarchitecten werd gevraagd om samen met de gemeente de koers voor de groenvisie uit te zetten. Een koers die aangeeft hoe de opgaven worden aangepakt door het groen te verbeteren, vergroten en te verbinden. Deze visie zal van Assen niet alleen een groenere stad maken, maar ook een meer dynamische en verbonden stad door bijvoorbeeld groen zo in te richten dat piekbuien kunnen worden opgevangen en hittestress wordt teruggedrongen, en door groenstructuren te verstevigen, waarlangs fijn gewandeld en goed gefietst kan worden. De visie anticipeert daarbij zowel op de grote opgaven zoals klimaatadaptatie, maar loopt ook op met andere opgaven waar de stad voor staat: verouderde wijken moeten worden vernieuwd, bedrijventerreinen gemoderniseerd en het centrum met het Havenkwartier gaat over de kop.

Bij het opstellen van de visie stond één ding vast: de koers moest gericht zijn op een groenere, klimaatadaptieve en gezonde toekomst. Dan is het niet alleen zaak om volwassenen mee te laten denken, maar juist ook kinderen. Tijdens het maken van de groenvisie zijn de kinderen uit de Kinderraad van de gemeente - leerlingen uit groep acht van verschillende basisscholen - gevraagd naar hun mooiste groene plek. Daarnaast konden inwoners op verschillende momenten en manieren hun ideeën kwijt, zowel tijdens (online) bijeenkomsten als via een interactieve fietsroute.