23-04-2021

Gemeenteraad Zaanstad oordeelt positief over Masterplan Hembrug

Donderdag 22 april heeft de gemeenteraad van Zaanstad het Masterplan Hembrug vastgesteld. Dit betekent dat Hembrug Zaandam B.V. aan de slag kan met de verdere uitwerking van haar plannen voor de herontwikkeling van Hembrug, te beginnen in het noordelijk deel. Strootman Landschapsarchitecten werkt aan de ontwikkeling van Hembrug. Dat doen we in een ontwerpteam onder leiding van BURA urbanism, samen met ABC planontwikkeling, LIFE makes SENS, MOOI lost op, Stadkwadraat, VenhoevenCS, GROUP A en de gemeente Zaanstad.

De gemeenteraad vindt het een mooi plan en heeft zonder voorbehoud ingestemd met alle beslispunten. Sabine Renders, projectdirecteur van Hembrug Zaandam B.V.: "Hembrug is – en wordt in de toekomst nog meer - een geweldige plek voor werken, wonen, recreëren, natuur én cultuur. Het Noordzeekanaal, het Hembrugbos, de oude bunkers en leidingstraten, de monumentale gebouwen en industriële hallen én de creatieven, makers en andere ondernemers maken deze plek onvergelijkbaar!"

"Woningbouw met veel aandacht voor cultuurhistorie en natuur kan leiden tot geweldige gebiedsontwikkeling"

Ook wethouder Wessel Breunesse is blij met de vaststelling van het Masterplan Hembrug door de gemeenteraad: "Een echt groen stuk Zaanstad, waar we kunnen laten zien dat juist woningbouw met veel aandacht voor cultuurhistorie en natuur kan leiden tot geweldige gebiedsontwikkeling." 

Het Masterplan schetst de ontwikkeling van het Hembrugterrein op hoofdlijnen. Het plan beschrijft de ideeën voor de herontwikkeling in o.a. ruimtelijke, landschappelijke en programmatische zin. Nu dit plan is goedgekeurd door de gemeenteraad, kan het Hembrugteam plannen zoals het mobiliteitsplan en beeldkwaliteitsplan voor Hembrug verder uitwerken en voor het noordelijk deel een stedenbouwkundig plan en ontwerpbestemmingsplan maken. 

Geïntersseerd in de ontwikkelingen? Op hembrugontwikkelt.nl kan iedereen wensen, ideeën of zorgen uiten. Het Hembrugteam neemt deze mee in de verdere uitwerking van de deelplannen.