21-04-2021

Herontwikkeling fabrieksterrein Ten Cate Nijverdal stap dichterbij

Goed nieuws voor huidige en toekomstige inwoners van Nijverdal. Het licht om woningen bij te bouwen – de komende tien jaar zo’n duizend – staat op groen. Bij het betaalbaar bouwen met een mix van woningen voor o.a. starters en senioren, heeft de gemeente ook de ambitie om kansen te verzilveren. Onder andere voor het bijzondere industrieel erfgoed in Nijverdal dat beschikbaar is voor woningbouw: de voormalige fabrieksterreinen van Koninklijke Ten Cate.

Ontwikkeling bijzonder industrieel erfgoed Nijverdal biedt kans voor woningbouw

Op het voormalige fabrieksterrein aan het Hoge Dijkje vinden de eerste verkenningen plaats. Dat doen wij samen met FARO architecten. Eigenaar Ter Steege Vastgoed wil het industriële erfgoed zoveel mogelijk behouden. “Deze fabrieken hebben een belangrijke rol in de historie van Nijverdal gespeeld, sommige delen zijn zelfs rijksmonument. We weten dat de ambities hoog liggen en beschouwen het als een geweldige kans voor het dorp Nijverdal.”

Erwin Tijhof, regiomanager Ter Steege Vastgoed benadrukt dat zorgvuldig ontwikkelen tijd vraagt: "We beginnen aan het Hoge Dijkje. Daarvoor schetsen we nu met Strootman Landschapsarchitecten en FARO de contouren. Het ontwikkelen van het fabrieksterrein aan de P.C. Stamstraat is nu nog niet aan de orde."