20-09-2023

Deelnemers Hondsrugdagen: geef het erfgoed een grote plek in landschapsvisie!

Tijdens de eerste Hondsrugdag zijn belangrijke stappen gezet naar een nieuwe landschapsvisie voor de zuidelijke Hondsrug. In werksessies overdag keken vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, waterschap en natuur- en erfgoedorganisaties naar kansen voor het gebied. Mobiliteit, recreatie en toerisme: wat zijn de ontwikkelingen en hoe zou je hierop kunnen en willen anticiperen? Ook op het gebied van energie en wonen staat er veel te gebeuren. Wat betekent dit voor de Zuidelijke Hondsrug? Waar wil je zuinig op zijn? De werksessie landbouw, natuur en klimaatontwikkeling had een groot aantal deelnemers. De opgaven die hier spelen betekenen een stevige uitdaging voor dit gebied met bijzondere cultuurhistorische waarde. Een gebied dat ook van grote betekenis is voor de mensen die er wonen. Dat bleek nog eens tijdens de avondsessie, waar inwoners en ondernemers input gaven. Trots op het bijzondere erfgoed, gaven zij een duidelijke boodschap mee: zorg ervoor dat de bijzondere geschiedenis van het gebied goed zichtbaar is!

'Hoe gebruiken we opgaven als de aanpak van verdroging om een interessanter landschap te maken?'

Arjen Venema, die de dag leidde, is tevreden: “We hebben inwoners kunnen vertellen wat een landschapsvisie voor hen gaat betekenen en hoe we een landschapsvisie willen maken die mensen, de natuur en het landschap verder helpt. Ook op de langere termijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om vragen als: Hoe krijgen we meer landschapselementen in het landschap? Hoe gebruiken we de aanpak van verdroging om een interessanter landschap te maken? Hoe kunnen we betere verbindingen tussen dorpen en het landschap maken? We hebben hierbij veel aan de gebiedskennis die we tijdens de Hondsrugdag ophaalden. Een van de belangrijkste opbrengsten van de dag vind ik dat professionals, inwoners en ondernemers met ons hun ideeën deelden over hoe je opgaven kunt aanpakken om de kwaliteit van het landschap te vergroten. Het helpt ons bij de volgende fase van de landschapvisie waar we de komende tijd aan gaan werken.”

De landschapsvisie zuidelijke Hondsrug wordt gemaakt door Strootman Landschapsarchitecten in opdracht van de provincie Drenthe. De eerste Hondsrugdag vond plaats op een van de erfgoedlocaties die het gebied rijk is: museumboerderij Nabershof.