07-04-2022

Hoe komt de openbare ruimte van De Koog eruit te zien? Inwoners en ondernemers denken mee

Zes straten in De Koog, gemeente Texel worden de komende jaren aangepakt en opnieuw ingericht. De gemeente zag dit als uitgelezen kans om daar kwaliteit aan toe te voegen en eenheid binnen alle ontwikkelingen te creëren, en vroeg ons dit met bewoners op te pakken. Tijdens een workshop met vertegenwoordigers van de Koger inwoners en ondernemers, haalden wij ideeën en aandachtspunten op. We lieten zien hoe de straten er nu uitzien, en hoe het ook anders kan. Soms met verrassend kleine ingrepen. 

'Groen, klimaatadaptief, met glansrol voor erfgoed'

Hoe de zes straten en de openbare ruimte er in de toekomst precies uit komen te zien, daarover de komende tijd meer. Een aantal wensen ligt er al en zijn besproken. Het wordt groener en klimaatadaptiever met een flinke rol voor de dorpsnatuur en een glansrol voor het bijzondere erfgoed van De Koog. Voetgangers en fietsers krijgen de ruimte. En er is een vraag naar kwaliteit en verbetering van inrichtingselementen als verlichting en straatmeubilair.

Wensen en opmerkingen verwerken we in een beeldplan. Dit zal niet alleen als kapstok dienen voor de herinrichting van de zes straten, maar kan in de toekomst een leidraad zijn voor de hele openbare ruimte van De Koog.