31-01-2024

Het Kanaalpark: nieuw park in het hart van Dijk en Waard

Wij zijn dit jaar met veel enthousiasme van start gegaan met het masterplan openbare ruimte voor het Kanaalpark Dijk en Waard. Met een gebiedsvisie, een programmaplan én een ambitieuze gemeente, is er een geweldige uitgangspositie. Het is nu tijd om die plannen te concretiseren. Tijd voor realisatie!

Het is een gebied met een rijke historie. Groen en water bieden er bewegingsruimte. Een park om natuur en historie te ontdekken, te sporten en cultuur te beleven, rust te vinden en mensen te ontmoeten. Een park van en voor inwoners. De komende jaren wordt het gebied groener en voorzien van nieuwe (brug)verbindingen voor voetgangers en fietsers. Hierdoor worden de recreatiemogelijkheden nog aantrekkelijker.

Met het Kanaalpark hebben gemeente en inwoners goud in handen. De locatie direct aan het kanaal is prachtig. Tegelijkertijd is het landschap op een aantal plaatsen ook sleets, rommelig, gefragmenteerd, en is het altijd een achterkant geweest voor de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk.

Het masterplan gaat ervoor zorgen dat er een aantrekkelijk landschapspark ontstaat met bijzondere plekken en aandacht voor verbinding en zo de twee gescheiden kernen aan elkaar ritsen. Dat doen we ondermeer door goede plekken te vinden voor bruggen, maar ook door het beter verbinden en robuuster maken van het natuurnetwerk.

Het Kanaalpark zal vele gezichten krijgen: soms ruig en natuurlijk, soms meer parkachtig. De lokale identiteit is belangrijk. Daarom zullen we herkenbare elementen uit de streek en uit de kernen van Dijk en Waard laten weerspiegelen in de inrichting van het landschap en de vormgeving zoals entrees, bruggen en straatmeubilair.