17-01-2022

De Oostflank: een koersdocument voor de integrale gebiedsopgave van Oisterwijk en Tilburg

In Tilburg en Oisterwijk staat er een hoop te gebeuren, er moet een nieuw treinstation bij komen, er moeten veel woningen bij komen, nieuwe locaties voor werkterreinen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap moet nog fraaier. De beide gemeentes zagen in dat deze opgaves niet los van elkaar aangepakt moesten worden, maar gezamenlijk, en ook nog eens in samenwerking met elkaar. De twee gemeentes hebben ons daarom gevraagd om een koersdocument te maken voor de Integrale Gebiedsopgave Oostflank; een integrale visie voor de zeshoek tussen de dorpen Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk, en Moergestel.

In lijn met de ambities voor natuur, landschap en mobiliteit, werken we de doelstelling voor woningbouw verder uit

In 2018 is voor Landschapspark Pauwels door ons bureau een masterplan gemaakt. In dat masterplan wordt de koers uitgezet voor het ontwikkelen van het landschap. Daarbij is in samenwerking met een groot aantal stakeholders uit het gebied gekeken naar natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie, landbouw en klimaatadaptatie. De N65 vormde in het Masterplan de oostelijke plangrens. Het afgelopen jaar is tussen de gemeenten Tilburg en Oisterwijk een samenwerking opgezet om op een groter ruimtelijk schaalniveau meer kansen te creëren voor natuur & landschap, (duurzame) mobiliteit, wonen, en nieuwe economie.

We koersen op een aantrekkelijk landschap met veel natuur en meer houtwallen en bos. Een prachtige basis voor een gebied waar je niet alleen heerlijk kunt wonen en recreëren, maar dat tegelijkertijd ook water bergt en CO2 vasthoudt. In lijn met de ambities die er liggen voor natuur, landschap en mobiliteit, werken we de ambitie voor woningbouw verder uit. De vraag waar uitbreiding passend is, bezien we vanuit de cultuurhistorische basis van het landschap. Naast woningbouw kijken we ook welke ruimte er is voor (nieuwe) economische dragers op het gebied van toerisme & recreatie; agrarische transformatie & innovatie, en andere nieuwe economische functies.