14-12-2022

Koersdocument Gebiedsontwikkeling Oostflank geeft ruimte aan landschap, mobiliteit, woningen en economie

In Tilburg en Oisterwijk staat er een hoop te gebeuren, er moet een nieuw treinstation bij komen,  veel woningen, nieuwe locaties voor werkterreinen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap moet nog fraaier. De beide gemeenten zagen in dat deze opgaves niet los van elkaar aangepakt moesten worden, maar gezamenlijk, en ook nog eens in samenwerking met elkaar. De twee gemeenten hebben ons daarom gevraagd een koersdocument te maken voor de Integrale Gebiedsopgave Oostflank. Samen met Urhahn Stedenbouw & Stragie maken we een integrale visie voor de zeshoek tussen de dorpen Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk, en Moergestel.

Er komen nieuwe woningen, nieuwe locaties om te ondernemen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap wordt verbeterd. Ook willen de gemeenten samen met de boeren en boomkwekers op zoek naar nieuwe natuur-inclusieve manieren van landbouw.

De afgelopen maand zijn veel bewoners, ondernemers en belangstellenden tijdens informatiebijeenkomsten betrokken bij de diverse thema's van het koersdocument. Die input wordt verwerkt. Begin 2023 zullen de gemeenteraden het koersdocument behandelen.