28-01-2021

Werken aan een kwaliteitskader voor een veelzijdig dijktraject

In opdracht van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden maakt Strootman Landschapsarchitecten i.s.m. WSP en het waterschap een Ruimtelijk Kwaliteitskader voor het dijkversterkingtraject van de Lek tussen de Beatrixsluis naast Vreeswijk tot en met het dorp Jaarsveld. Dit traject, ongeveer dertien kilometer lang, loopt langs de historische kern van Vreeswijk, kruist de Vaartsche Rijn en het Merwedekanaal, doorkruist Nieuwegein en loopt na de kruising met de A2 door tot aan het dorp Jaarsveld. Hier biedt de dijk uitzicht over smalle en brede uiterwaarden en een gedeelte hiervan is Natura 2000-gebied.

Bij de Lekdijk van Jaarsveld naar Vreeswijk komen techniek en omgeving bij elkaar

Het traject Jaarsveld – Vreeswijk is een van de zes ‘Sterke Lekdijk-projecten’, waar gewerkt wordt aan een waterveilige, toekomstbestendige en beheerbare waterkering. De opdrachtgever hecht groot belang aan de ruimtelijke kwaliteit van dit traject. Reden voor het opstellen van heldere Ruimtelijke Kwaliteitskaders én een leidende rol van ons als landschapsarchitecten om techniek en omgeving bij elkaar te brengen en dit te vertalen naar een dijkontwerp passend in het landschap.

Wij onderzoeken hoe we dit gebied van meerwaarde kunnen laten zijn voor omwonenden, ondernemers, recreanten en de natuur zelf: planten, dieren en insecten. Dus ‘droge voeten’, maar ook wandelroutes, uitzichtpunten en versterking van historische of belangrijke landschappelijke structuren. Om de schaal van de scheepvaart op de Lek te ervaren en mooie plekken langs de Lek te vinden zijn we vorige week op excursie geweest naar dit dijktraject.

Meer weten over de uitgangspunten van de dijkversterking en de kansrijke oplossingen? Klik dan hier.