01-11-2023

Landschapsbiografie Bonaire met focus op waarde, behoud en toekomstperspectief

Een mooie, nieuwe opdracht! Samen met de Fundashon Históriko Kultural Boneriano (FuHiKuBo) gaan we een landschapsbiografie maken van Bonaire. Het plantagelandschap van Bonaire heeft een belangrijke materiële en immateriële betekenis voor het eiland en zijn bewoners. Het gaat zowel om de ecologische en ruimtelijk-landschappelijke waarden als de geschiedenis ervan, die innig verweven is met de geschiedenis van veel van de bewoners van Bonaire. Behoud en zorgvuldige doorontwikkeling van deze historische plantagelandschappen is belangrijk om het ‘eigene’ van Bonaire te behouden.

Het maken van een landschapsbiografie van de plantages van Bonaire zal inzicht geven in de koppeling tussen verhalen over de plantages uit het verleden, de plantages zoals ze er nu uitzien en de opgaven die er op en rondom de plantages zijn voor de toekomst. Gekoppeld aan de landschapsbiografie maken we ook een eerste aanzet voor ontwikkelperspectieven op basis van een analyse van knelpunten en kansen voor de toekomst.