05-03-2020

Landschapsbio en visie op inrichting Kempense Heuvelrug

Het bijzondere landschap van de Kempense Heuvelrug oefent al lang grote aantrekkingskracht uit op bezoekers. De cultuurhistorische, ecologische en visuele waarden van het gebied zijn groot. Om deze op een goede manier recreatief te ontsluiten, vroeg de provincie Antwerpen Strootman Landschapsarchitecten vier jaar geleden om een plan voor het gebied tussen Kasterlee en Lichtaart. De landschapsbiografie en het toeristische ontsluitingsplan dat Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met Onroerend Erfgoed en Bailleul Ontwerpbureau maakte, landden in vruchtbare bodem. De betrokkenen waren zo enthousiast, dat Strootman Landschapsarchitecten opdracht kreeg om ook voor het resterende zuidelijke deel van de Kempense Heuvelrug tot aan Herentals een landschapsbiografie, -visie en inrichtingsplan te maken.

Met grote betrokkenheid van inwoners werd in 2016 via werkgroepen landschap & erfgoed en toerisme, lokale kennis en expertise verzameld en verwerkt in een landschaps- en recreatieve toekomstvisie. Deze aanpak voor het noordelijke deel van de Kempense Heuvelrug was weliswaar nieuw in België, maar werd zeer positief ervaren: Rik Röttger, gedeputeerde voor Leefmilieu en voorzitter van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete “Het is de eerste keer in Vlaanderen dat we het concept van de ‘landschapsbiografie’ hebben gebruikt als basis voor het plan.” En Bruno Peeters, gedeputeerde voor Toerisme: “Met deze toekomstvisie kunnen we alle troeven van de Kempense Heuvelrug uitspelen.”

"De bijzondere kwaliteiten van de Kempense Heuvelrug gaan we versterken om de recreatie te bevorderen"

Voor de landschapsbiografie, -visie en het inrichtingsplan voor het zuidelijk deel van de Kempense Heuvelrug, werken we nauw samen met landschapshistoricus Shera van den Wittenberg en Bailleul Ontwerpbureau. Het creëren van draagvlak bij alle betrokkenen is nadrukkelijk onderdeel van het proces dat we doorlopen. Dat doen we met een groot aantal partijen uit de regio: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, vzw Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed en IOED, plus departement Omgeving, IOED, TPA, Bosgroep, Kempens Landschap, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, Stad Herentals, gemeente Vorselaar, gemeente Grobbendonk, gemeente Lille, gemeente Kasterlee en gemeente Olen.

Naast een landschapsbiografie en -visie, maken we ook een inrichtingsvisie voor een drietal deelgebieden waarin de visie meer in detail wordt uitgewerkt, en dragen we bij aan scholing van landschapsgidsen die de kennis en enthousiasme voor het unieke landschap van de Kempense Heuvelrug zullen gaan overbrengen aan bezoekers.